Hírek

2018. október 19-én pénteken kerül sor az Igazságügyi Minisztérium jogászképzés színvonalának emelését célzó programjai keretében támogatott, a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán folyó, fizetésképtelenségi eljárásokkal és jogutód nélküli megszűnéssel kapcsolatos kutatásokat lezáró konferenciára. A konferencia programját innen tölthetik le.   Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Kutatók Éjszakája 2018.

2018 szeptemberében a Springer Kiadónál jelent meg karunk professzora, Bencze Mátyás és az angol Unversity of Buckingham oktatója, Gar Yein Ng szerkesztésében a „How to measure the quality of judicial reasoning” című angol nyelvű tanulmánykötet. A könyv a lezárása a DE ÁJK és az MTA TK JTI együttműködésben folyó tudományos projektnek. A projekt a „mérhetetlen mérésének” lehetőségét vizsgálta: értelmes vállalkozás-e minőségi standardokat állítani egy olyan magas szintű szellemi tevékenység elé,

​​​​​​Beiratkozások időpontjai és helyszínei

2018. április 26-án a Debreceni Járási Hivatal vezetője, dr.

A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar mentor programja keretében 2018. április 23-án jogi asszisztens hallgatók keresték fel Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalát. A bő egy órás látogatás keretében a hallgatók a hivatalhoz kerülő ügyek útját végigkísérve nyertek betekintést a szervezet működésének több fontos elemébe. A szervlátogatás a Közgyűlés tanácstermében, a testületi működés legfontosabb jellemzőinek áttekintésével zárult. Köszönjük a hivatal munkatársainak, hogy lehetővé tették számunkra ezt az érdekes és tanulságos programot!

2018. március 23-án (pénteken) az Agrárjogi, Környezetjogi és Munkajogi Tanszék szervezésében kerül sor a XV. Országos Agrárjogi Jogesetmegoldó és Perbeszéd Versenyre. Karunkat egy háromfős csapat (Bartha Ágnes, Gajdos Martina, Prekup Dorina) képviseli.

2018. január 30-án, Budapesten, a debreceni jogi kar és a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége közös konferenciáján "A helyi környezetpolitika elméleti és gyakorlati megközelítései" kerültek terítékre. Az előadások a tudományos kutatásokon túlmenően az ombudsmani munka eredményeiről is izgalmas, átfogó képet nyújtottak.

Emelkedett az IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíj összege Az Igazságügyi Minisztérium döntése alapján, az IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíj összege 2018. évben 10.000,- Forinttal nőtt, így már 60.000,- Forint juttatást kaphatnak havonta a félév során (5 hónap) az évfolyamok legkiválóbb hallgatói.

2017-ben is megrendezésre került az Országos Bírósági Hivatal által meghirdetett Mailáth György Tudományos Pályázat. A pályamunkákat polgári jogi, büntetőjogi, bírósági általános igazgatási, valamint munkajogi, közigazgatási jogi és európai jogi szekciókban fogadták. Az érdeklődők joghallgatói, illetve bírósági tagozatban pályázhattak elkészült műveikkel. Az eredményhirdetésre december 8-án került sor az Országos Bírósági Hivatal Consilium Peritorum című rendezvényén, melyre meghívást kaptak a döntős munkák írói is.