Igazságügyi igazgatási alapszak

A képzésről

Az igazságügyi igazgatási alapszak 6 féléves, 180 kredites képzés keretében olyan igazságügyi szervezők képzését célozza, akik jogi, különösen eljárásjogi alapismereteik, a jogi informatika gyakorlati és az igazságügy szervezetére és ügyvitelére vonatkozó ismereteik birtokában alkalmassá válnak arra, hogy közreműködjenek az igazságügyi döntések előkészítésében és végrehajtásában.

A megszerezhető ismeretek

Az igazságügyi igazgatási alapszakos képzés során megszerezhető ismeretek elsősorban a bírósági, ügyészségi ügyintézői munkakörben dolgozók vagy elhelyezkedni kívánók, valamint ügyvéd vagy közjegyző munkáját segítő alkalmazottak számára kínál naprakész és hasznos tudást.

Az oktatásban a régió igazságszolgáltatási szerveinek elismert szakemberei is szerepet vállalnak, így a képzés a munkaerőpiaci igényekhez mindenben igazodó, modern, az igazságszolgáltatás legújabb tendenciáit figyelembe vevő ismeretek megszerzésének lehetőségét kínálja.

Továbbtanulási lehetőségek

Az igazságügyi igazgatási alapszakos diploma birtokában – sikeres felvételi követően – a jogász képzésünk is nyitva áll a továbbtanulást választó hallgatók előtt. Célirányosan az igazságügyi igazgatási alapszakon végzett hallgatóinknak (egyszeri kreditelismerés mellett) olyan ajánlott haladási tervet kínálunk, amely alapján 6 félév alatt jogász diplomát szerezhetnek a DE ÁJK-n.

A képzés mintatanterve a dokumentumtárból (Oktartás > Mintatantervek) letölthető. 

Legutóbbi frissítés: 2022. 07. 25. 11:25