Közszolgálati tisztviselők továbbképzése

Karunk 2014 óta részt vesz a közszolgálati továbbképzés megvalósításában. A közszférában dolgozók továbbképzésének megszervezése már hosszabb idő óta napirenden volt. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2012-ben hatályba lépett törvény szintén előírta a kormánytisztviselők képzését, míg a konkrét szabályokat a 2012-ben kihirdetett és azóta többször módosított 273/2012. (IX. 28.) Korm. r. tartalmazza.

A közszolgálati továbbképzés azt biztosítja, hogy a közigazgatási szerveknél dolgozók ismeretei folyamatosan bővüljenek. A felsőfokú végzettséggel rendelkezőknek a továbbképzési időszak alatt legalább 128 tanulmányi pontot, a középfokú végzettséggel rendelkező kormánytisztviselőnek, köztisztviselőnek legalább 64 pontot kell teljesíteni. Az említett kormányrendelet szerint a kormánytisztviselő, köztisztviselő a továbbképzési időszak egyes éveiben köteles megszerezni a továbbképzési időszakban teljesítendő összes továbbképzési pont legalább 15%-át úgy, hogy a továbbképzési időszak harmadik évének végére a továbbképzési időszakban teljesítendő összes továbbképzési pont legalább 75%-át elérje. A továbbképzési kötelezettségek teljesítésébe - legfeljebb az előírt kötelezettség 25%-áig - beszámíthatóak a kormánytisztviselő, köztisztviselő által teljesített belső továbbképzési programok.

A közszolgálati tisztviselők képzése három szinten valósul meg

  • vezetőképzés
  • minősített továbbképzések
  • belső továbbképzés

A kormányrendelet szerint a képzés felelőse és fő szervezője a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, de abba bekapcsolódhatnak más partneregyetemek is. A Debreceni Egyetem 2013. január 30-án kötött együttműködési megállapodást a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel a képzés megvalósítására. A képzéssel kapcsolatos feladatokat a Jogi Továbbképző Intézet koordinálja.

További információk

Legutóbbi frissítés: 2023. 09. 18. 08:08