Membrán Mentorprogram

A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán működő Membrán Mentorprogram  célja a hallgatók számára naprakész információk átadása, az egyetemi követelményrendszer teljesítésével kapcsolatos, adminisztratív és napi feladatok ellátásában való segítségnyújtás, az esetleges problémák feltárása, a hallgatói visszajelzések összegyűjtése, tanulást segítő módszerek ajánlása. A feladat ellátása a csoportos találkozók mellett személyes megkeresések alapján (személyesen és e-mailben) történik.

A mentor és a mentorált közötti együttműködés segíthet a kezdeti akadályok leküzdésében, a középiskola után az egyetemi kultúrába történő beilleszkedésben, valamint ösztönzi és támogatja az egyéni tanulmányi és karrier célok megvalósítását.

A mentor tevékenységével támogatja a hallgatók tanulmányi előmenetelét, szakmai életútjának tervezését. A szorgalmi időszakban a mentor tanulássegítő módszereket javasol, és tájékoztatást ad a tárgyfelvétellel kapcsolatban. A vizsgaidőszakot megelőzően a vizsgafelvétellel, a vizsgák helyes beosztásával, sikeres és sikertelen vizsga pótlásával összefüggésben ad felvilágosítást.

A mentoráltak tanulmányi előmeneteleinek a figyelembe vételével a mentor a tehetséges hallgatókat a megfelelő tudományterület felé orientálja, és segítséget nyújt a tehetséggondozó programokba való bejutáshoz, versenyekre, egyéb szakmai rendezvényekre felkészíti, illetve abban segítséget nyújt.

Figyelemmel arra, hogy fontosnak tartjuk a lelki egészség fejlesztését, a személyiség fejlesztését, a Debreceni Egyetem Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központtal együttműködve egy modellprogramot dolgoztunk ki. Ennek első lépéseként a mentális állapot felmérésére a hallgatók teszteket tölthettek ki, melyek eredménye alapján a mentorok megfelelő, a DEMEK által biztosított szolgáltatásokat (tréningek, egyéni konzultáció) tudnak ajánlani, amelyen a hallgató részt vehet. Ezen lehetőségek segítségével a hallgató jobban fejlesztheti képességeit és ezáltal magabiztosabb lehet az egyetemi életben.


Adatkezelési tájékoztató mentorprogramhoz kapcsolódó adatkezelésről

Hozzájárulási nyilatkozat résztvevők számára

Legutóbbi frissítés: 2024. 02. 01. 14:31