Kari folyóiratok

A kar saját periodikája a Pro Futuro – A jövő nemzedékek joga című, félévente megjelenő jogtudományi folyóirat, a Collectio Iuridica Universitatis Debreceniensis című kari akta, és az félévente megjelenő Debreceni Jogi Műhely.

A Jogtörténeti Tanszék gondozásában megjelent a két világháború közötti időszak debreceni jogászképzésének történetét feldolgozó kétkötetes kiadványunk is; ezekben a kötetekben a Debreceni Tudományegyetem akkori jogász rektorainak és jogtanárainak életrajzát dolgozták fel karunk oktatói.

A Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola rendszeresen megjelenő kiadványa a Profectus in Litteris, melyben a doktori iskola hallgatói legújabb kutatási eredményeiket közlik.

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport elindította a magyar nyelvű Közjavak és az angol nyelvű Public Goods and Governance elektronikusan megjelenő tudományos folyóiratait. A folyóiratok alapvetően a közpolitika, a közmenedzsment, a kormányzás, a közigazgatás és a közjog területén közölnek írásokat, amelyek tárgyát az állami, kormányzati szerepek változása és változatos megjelenési formái képezik, a piacgazdaság magyarországi, illetve európai, globális kontextusaiban vizsgálódva, a legkülönbözőbb szakmai területeken.

Legutóbbi frissítés: 2022. 07. 26. 13:13