Tehetséggondozás

Az Állam- és Jogtudományi Kar kiemelt feladatának tartja tehetséges hallgatóinak felkarolását. Ezen feladatának a Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjának (DETEP) keretei között tesz eleget. A Kar szintjén működő DETEP programban a kiválasztott hallgatók önálló kutatómunkájukat a kar oktatói közül kikerülő tutorok irányításával végzik. A program célja, hogy a hallgatók valamilyen tudományos igénnyel mérhető szakmai produktumot hozzanak létre.

A tehetséggondozó programba kerülés egyik módja a beválogatás, amelyre minden karon egységesen a 3. félévben kerül sor. A hivatalos egyetemi hallgatói rangsorok felső 15%-ába tartozó hallgatók teszt formájú pszichológiai szűrővizsgálaton (intelligencia, pályaérdeklődés, motiváció, karriercélok) való részvételre kapnak lehetőséget. A tesztlapokat, amelyeken sem név, sem kari hovatartozás nem szerepel, szakemberek értékelik ki. A vizsgálatok eredménye alapján töltik fel a rektori vezetés által az adott évre (a hároméves költségvetési szerződésben) meghatározott keretszámot.

A tehetséggondozó programba kerülés másik módja a jelentkezés. A programba jelentkezhet a Debreceni Egyetem minden aktív, nappali tagozatos hallgatója, aki tanulmányait nem szakította meg két szemeszternél hosszabb időszakra, és aki rendelkezik 3 olyan lezárt félévvel, amelyek összátlaga (azaz korrigált kreditindexe) nem rosszabb 4.00-nál (vagy előzetesen 5-ös értékű teljesítménykreditnek megfelelő eredményt tud felmutatni). A feltételek teljesülése esetén a Kar oktatási dékánhelyettese a kari DETEP Bizottság döntése alapján elfogadja a hallgató jelentkezését és nyilvántartásba veszi.

A programban részt vevő és teljesítménykreditet szerző minden hallgató a Karon ösztöndíjra pályázhat. Az előző félévben elért teljesítménykreditek alapján minden félévben lehet pályázni. Az ösztöndíj egy évre szól, újrapályázni új teljesítménykreditek alapján, az ösztöndíj lejártát követő évre lehet.

A programban részt vevő azon hallgató, aki legalább 4 teljesítménykreditet szerzett, mellékletet kap diplomájához, amely – a teljesített kreditek részletes felsorolása mellett – tanúsítja a tehetséggondozó programban való részvételének sikerességét. A DE doktori iskoláinak felvételi eljárásában a tudományos teljesítményért adható pontok számítása során a teljesítménykreditek beszámíthatók. A Debreceni Egyetem valamely MA szakjára való jelentkezéskor a felvételi szabályzatban meghatározott pontot kaphat a DE Tehetségprogramjának diplomamellékletével rendelkező hallgató.

A DETEP működéséről további információ kérhető a Kar DETEP felelősétől. A Kar DETEP felelőse az oktatási dékánhelyettes, Dr. Árva Zsuzsanna.

Dokumentumok

Legutóbbi frissítés: 2022. 07. 25. 15:27