Bemutatkozás

Karunk múltja

Dr. Szikora Verinika, dékánA jogi oktatás Debrecenben több mint két és fél évszázados (1742) múltra tekint vissza. Az első világháborúig a Református Kollégium keretében, annak jogakadémiáján folyt az oktatás. Az intézmény egykori hallgatója volt Kölcsey Ferenc, Tisza István, Ady Endre. A dualizmus időszakának végén az 1912. évi XXXVI. törvénycikk rendelkezett a – később Tisza Istvánról elnevezett – Debreceni Magyar Királyi Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Karának felállításáról. Karunk – Budapest és Kolozsvár jogi karait követően – az országban harmadik egyetemi szintű jogászképző intézményként 1914-ben – jórészt a korábbi jogakadémia professzoraiból felálló oktatói karral – kezdte meg működését. A kar kiváló tanárok, több országosan, sőt nemzetközileg is méltán elismert jogtudós (Bacsó Jenő, Bernolák Nándor, Flachbarth Ernő, Juhász Nagy Sándor, Marton Géza, Nizsalovszky Endre, Szentpéteri Kun Béla, Szontagh Vilmos, Sztehlo Zoltán, Teghze Gyula, Tóth Lajos) által fémjelzett oktatói tevékenységét az 1948/49-es tanév végéig folyamatosan látta el. A jól működő és népszerű kar a korabeli jogászellenes egyetem-politika áldozatául esett. Négy és fél évtizedes kényszerű szüneteltetést követően 1996-ban indult meg újra a jogászképzés Debrecenben, melyre az egyetem, a város és a szűkebb régió már régóta vágyott.

Karunk jelene

Az Állam- és Jogtudományi Kar jelenleg tizenkét tanszékkel működik. Tudományos fokozattal rendelkező tanárainak aránya a hazai jogászképző intézményekkel összehasonlítva is kiemelkedő. A kar vezető tanárai, professzorai az állam- és jogtudományok teljes spektrumát lefedő oktató-kutató tevékenysége ma már nemcsak az ország határain belül, hanem azon túl is ismert és elismert. Karunk ma már „multifunkcionális karként” a változó munkaerő-piaci igényekre tekintettel működik és képzeli el a jövőjét. A zászlóshajónak tekintett jogászképzés mellett 2013-tól indítottuk el új szakunkat, az igazságügyi igazgatási alapszakot, valamint ugyanebben az évben hirdettük először a jogi asszisztens felsőoktatási szakképzési szakot is. Az elmúlt időszak legnagyobb „vállalkozásaként” mi magunk is kiléptünk a globalizált felsőoktatási piacra, amikor 2014 februárjától megkezdtük a jogász diplomával rendelkezők számára – a Nyugat-Európában és a Tengerentúlon rendkívüli népszerűséggel bíró – angol nyelvű európai és nemzetközi üzleti jog mester-képzésünket. A graduális szakjainkon az oktatás nappali és levelező tagozaton egyaránt folyik. 2006-tól a kar Doktori Iskolája keretében egyre nagyobb érdeklődéssel kísért szervezett doktori (Phd) képzést folytatunk. Karunk jogászok és nem jogászok számára szakirányú továbbképzési (szakjogász és jogi szakokleveles) szakok széles körét kínálja.

Miért érdemes nálunk tanulnia?

A kar sikerének és népszerűségének egyik záloga, hogy hallgatóink meg legyenek elégedve az oktatás minőségével, illetve az azt kiegészítő szolgáltatásokkal. A tömegképzés negatív következményeit intézményünkben mindeddig sikerült – a hallgatók és oktatók között élő kontaktust lehetővé tevő oktatási formák fenntartásával – kompenzálni. Az ún. kiscsoportos (gyakorlatorientált) foglalkozások, a tehetséggondozás, tutorálás különböző módjai ehhez megfelelő keretet biztosítanak. Az elmúlt másfél évtizedben együttesen a hallgatói közösséggel sikerült hagyománnyá tenni azokat a társasági alkalmakat – gólya- és szalagavató bál, felezőbál, gyűrű- és medálavató bál, de lehetne a sort tovább folytatni –, amelyekre hallgatók és oktatók évről évre egyaránt örömmel készülnek.
Az intézményünkhöz első helyen jelentkezők növekvő száma, illetve az évről évre közzétett hallgatói, munkaadói visszajelzések és elégedettségi mutatók arról tanúskodnak, hogy jó úton járunk. Nincs annál nagyobb elismerés egy képzőhely számára, ha végzettjei keresett szakemberré válnak saját szakterületükön. Öröm látnunk és hallanunk, hogy egykori hallgatóink jó hírünket öregbítve tudnak itthon és külföldön karriert építeni. A verseny azonban egyre nagyobb, kihívások sokaságában kell helytállnunk. Egyetemünk, karunk immár az európai felsőoktatási térség részeseként a nemzetközi követelményeknek megfelelő, konvertálható tudást biztosító, folyamatosan megújuló képzések keretében próbál a kor követelményeinek és a hallgatói igényeknek megfelelni.

Legutóbbi frissítés: 2022. 10. 12. 14:14