A kar története

I. A történelmi múlt

II. A régi-új debreceni jogi kar

III. Hol tartunk most?


Balogh Judit


(1) A negyedik, az orvostudományi kar ugyanis csak a későbbiekben indította meg a képzést.

(2) Eközben a Hittudományi Karon hét nyilvános rendes tanár és négy előadó, a bölcsészettudományi karon pedig hat nyilvános rendes és három nyilvános rendkívüli tanár nyert kinevezést az 1914/15. tanévre. Vö.: Rectori beszámoló, in: A debreceni magyar királyi tudományegyetem évkönyve és almanachja az 1914/1915. évről (a továbbiakban: Évkönyv), V. függelék, 48.

(3) Az I. félévben 199 rendes és 16 rendkívüli hallgató, azaz mindösszesen 215 fő tanult a karon, miközben a II. félévben 198 rendes hallgató iratkozott be akkor, amikor az egyetem összes hallgatói létszáma 354 illetve 332 volt. in: Rectori beszámoló, Évkönyv 1914/1915, VI. függelék, 49.

(4) Berényi Dénes: Gondolatok a debreceni Jogi Karról és a jogászképzésről. Debreceni Szemle 2001/3, 443.

(5) Minden rektori méltóságot viselt jogászprofesszort bemutat a P. Szabó Béla és Madai Sándor szerkesztésében Debrecenben, 2002-ben megjelent A Debreceni Tudományegyetem jogász rektorai (1915-1947) c. kötet, a kar oktatóinak munkásságát pedig A Debreceni Tudományegyetem jogtanárai (1914-1949) c. munka eddig megjelent I-II. kötete (Debrecen, 2004. és 2006.) tárgyalja.

(6) Hollósi Gábor: A debreceni jog- és államtudományi kar története (1914-1949) Debrecen 2007.

Legutóbbi frissítés: 2022. 07. 29. 08:21