Kari Tanács

A Kari Tanács a Kar legfőbb döntéshozó testülete, a Kar demokratikus működésének alapköve. Tagjai a Kar munkatársainak választott képviselői, hivatalból a dékáni vezetés és a hallgatókat képviselő hallgatói önkormányzati tagok. A Kari Tanács feladatai sokrétűek.

A Kari Tanács tehát

  • elfogadja a kari költségvetést,
  • dönt kari kitüntetések alapításáról és odaítéléséről,
  • a kari szabályzatokat elfogadásra javasolja a Szenátusnak,
  • dönt a kari képzési programokról (új szakok indítás, meglevő szakok mintatanterveinek elfogadása),
  • véleményt nyilvánít valamennyi kari személyzeti kérdésben (pályázatok kiírása, pályázók véleményezése),
  • dönt a kari vezetőkről (dékán, dékánhelyettesek) és a kari bizottságok tagjairól, és
  • dönt a hallgatói tanulmányi pályázatok rangsorolásáról (köztársasági ösztöndíj, kiemelt ösztöndíj, demonstrátor).

A Kari Tanács tagjai:

1.    Dr. Árva Zsuzsanna – oktatási dékánhelyettes    
2.    Dr. Barta Attila – egyetemi docens    
3.    Dr. Bartha Ildikó – egyetemi docens    
4.    Bihari Boldizsár – hallgató    
5.    Dr. Bordás Péter – adjunktus    
6.     Dr. Fézer Tamás – dékánhelyettes    
7.     Dr. Ficsor Krisztina – adjunktus    
8.     Dr. Horváth M. Tamás – egyetemi tanár    
9.    Katona Dorka - hallgató    
10.    Kovács Raffael – hallgató    
11.     László Kitti – hallgató, HÖK-elnök    
12.     Puskás Mária – dékáni referens  (nem oktató dolgozói tag)    
13.     Dr. Sipos Ferenc – adjunktus    
14.     Dr. Szabadfalvi József – egyetemi tanár    
15.     Dr. Szabó Béla – egyetemi tanár    
16.     Dr. Szikora Veronika – dékán, egyetemi tanár     
17.     Dr. Szilágyi Gábor – doktorandusz    
18.    Szilágyi Rebeka - hallgató    
19.    Tóth Viviána - hallgató    

 

A Kari Tanács határozatai

Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 08. 08:25