Kari Tanács

A Kari Tanács a Kar legfőbb döntéshozó testülete, a Kar demokratikus működésének alapköve. Tagjai a Kar munkatársainak választott képviselői, hivatalból a dékáni vezetés és a hallgatókat képviselő hallgatói önkormányzati tagok. A Kari Tanács feladatai sokrétűek.

A Kari Tanács tehát

 • elfogadja a kari költségvetést,
 • dönt kari kitüntetések alapításáról és odaítéléséről,
 • a kari szabályzatokat elfogadásra javasolja a Szenátusnak,
 • dönt a kari képzési programokról (új szakok indítás, meglevő szakok mintatanterveinek elfogadása),
 • véleményt nyilvánít valamennyi kari személyzeti kérdésben (pályázatok kiírása, pályázók véleményezése),
 • dönt a kari vezetőkről (dékán, dékánhelyettesek) és a kari bizottságok tagjairól, és
 • dönt a hallgatói tanulmányi pályázatok rangsorolásáról (köztársasági ösztöndíj, kiemelt ösztöndíj, demonstrátor).

A Kari Tanács tagjai

 1. Dr. Árva Zsuzsanna – oktatási dékánhelyettes
 2. Dr. Barta Attila – egyetemi docens
 3. Dr. Bartha Ildikó – egyetemi tanár
 4. Bihari Boldizsár – hallgató
 5. Dr. Bordás Péter – adjunktus
 6. Dr. Fézer Tamás – dékánhelyettes
 7. Dr. Ficsor Krisztina – adjunktus
 8. Dr. Horváth M. Tamás – egyetemi tanár
 9. Kovács Rafael – hallgató
 10. Molnár Zoltán - hallgató
 11. Puskás Mária – dékáni referens
 12. Dr. Sipos Ferenc – adjunktus
 13. Dr. Szabadfalvi József – egyetemi tanár
 14. Dr. Szabó Béla – egyetemi tanár
 15. Szalontai Szabolcs - hallgató
 16. Dr. Szikora Veronika – dékán, egyetemi tanár
 17. Szilágyi Rebeka - hallgató
 18. Dr. Szücs Tamara Dóra – PhD-hallgató
 19. Tóth Viviána – hallgató – HÖK-elnök
 20. Dr. Zákány Judit - adjunktus

Meghívottak

 • Dr. Csaholczi Erika – dékáni hivatalvezető
 • Dr. Elek Balázs – tanszékvezető egyetemi tanár
 • Dr. Madai Sándor – tanszékvezető egyetemi docens
 • Dr. Nádas György – tanszékvezető egyetemi docens
 • Dr. Pribula László – tanszékvezető egyetemi tanár
 • Dr. Sólyom Péter – tanszékvezető egyetemi docens

A Kari Tanács határozatai

Legutóbbi frissítés: 2024. 04. 16. 15:17