A kar szervezete

 • Dékáni Hivatal
  • A kar vezetését és a dékán igazgatási tevékenységét a dékáni hivatal segíti.
  • A dékáni hivatal feladatai
   • a hallgatók tanulmányi és ösztöndíj-ügyeinek intézése (a Tanulmányi Csoporton keresztül)
   • a kari testületek üléseinek előkészítése
   • ügyiratkezelés és irattározás
   • a kart érintő pályázati ügyekben adatszolgáltatás és az adminisztratív feladatok ellátása
   • humánpolitikával kapcsolatos igazgatási feladatok ellátása
   • a kari költségvetés alapján az egyes bevételek, kiadások figyelemmel kísérése
 • Tanulmányi Osztály
 • Tanszékek
  • A Karon az oktatás és kutatás tanszéki keretek között szerveződik. A Kar tanszékeiről, a tanszékek elérhetőségéről, adminisztrációjáról, munkatársairól, oktatási és kutatási tevékenységéről a Tanszékek menüpontban szerezhető információ.
 • Doktori Iskola
  • A Karon a doktori képzés a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának keretei között zajlik. A Doktori Iskoláról, tagjairól, hallgatóiról, a doktori cselekményekről, a felvételiről és a Doktori Iskola adminisztrációjáról a Doktori Iskola menüpontban szerezhető információ. 
 • Kari Tanács
  • A Kari Tanács a Kar legfőbb döntéshozó testülete, a Kar demokratikus működésének alapköve. Tagjai a Kar munkatársainak választott képviselői, hivatalból a dékáni vezetés és a hallgatókat képviselő hallgatói önkormányzati tagok. A Kari Tanács feladatai sokrétűek.
 • Kari Bizottságok
  • A kari tanács a saját és a dékán működését elősegítő szervezési, oktatási, kutatási és egyéb kérdések elemezésére, véleményezésére, javaslatok kidolgozására, döntések előkészítésére, végrehajtásuk megszervezésére, ellenőrzésére állandó és ideiglenes bizottságokat hozhat létre; a bizottságok döntési jogkörrel is felruházhatók.
Legutóbbi frissítés: 2022. 07. 27. 14:05