Jogi asszisztens felsőoktatási szakképzés

A képzésről

A jogi asszisztens felsőoktatási szakképzés egy 4 féléves, 120 kredites képzés, amely felkészíti a hallgatókat a jogászi tevékenység értő segítésére.

A képzés célja olyan jogi alapismeretekkel rendelkező szakalkalmazottak képzése, akik az igazságszolgáltatásban és az igazságszolgáltatáson kívüli szakterületeken jártasak az adott jogterületre vonatkozó ismeretek gyakorlati alkalmazásában, felkészültek jogászi tevékenység előkészítésre, valamint képesek tehermentesíteni a jogászokat a jogászi végzettséget nem igénylő feladatok alól.

A megszerezhető ismeretek

A modern igazságszolgáltatás és a közigazgatás követelményeinek megfelelően egyre több területen válik szükségessé – sok esetben konkrét jogszabályi kívánalomként -, hogy a jogász végzettségű bírók, ügyészek, ügyvédek, közjegyzők, közigazgatási szakemberek mellett olyan asszisztensek, alkalmazottak segítsék a jogászi munkát, akik nem kizárólag ügyviteli feladatok ellátására alkalmasak, hanem döntés előkészítésre, egyszerűbb ügyekben való önálló eljárásra is képesek.

Továbbtanulási lehetőségek

A jogi asszisztens szakképzésben végzett hallgatók az igazságügyi igazgatási alapszakon, az igazgatásszervező alapszakon, valamint a jogász képzésben is folytathatják tanulmányaikat.

A képzés mintatanterve a dokumentumtárból (Oktartás > Mintatantervek) letölthető. 

Legutóbbi frissítés: 2022. 07. 25. 11:26