Felvételi információk

 

 


Dr. Szikora Veronika
dékán

 

Az Állam- és Jogtudományi Kar a Debreceni Egyetem négy alapító karának egyike. A képzést 1996-ban szerveztük új alapokra, és az azóta eltelt két évtizedben az ország meghatározó jogi karává váltunk. A szakma elismeri a debreceni jogi karon végzettek tudását és felkészültségét, diplomásaink a visszajelzések alapján könnyen és gyorsan találnak munkát maguknak szakmájukban. A jogi kar a Debreceni Egyetemtől megszokott magas színvonalon nyújtja oktatási szolgáltatásait, valamennyi szakon. Képzéseink színvonalát jól mutatja, hogy Karunk a jogi karok országos rangsorában folyamatosan az élmezőnyben szerepel.

 

Képzési kínálatunk a jogi képzési terület minden ciklusát lefedi. Ennek megfelelően a 2024. évi felvételi eljárásban az alábbi képzéseket kínáljuk:

 • ötéves, osztatlan jogászképzés,
 • hároméves igazságügyi igazgatási alapképzés,
 • kétéves jogi asszisztens felsőoktatási szakképzés,
 • európai és nemzetközi üzleti jog LL.M képzés (angol nyelven).

Valamennyi szakunkat nappali és levelező tagozaton is indítjuk.


FELVÉTELI ELJÁRÁS

Az általános felvételi eljárás 2023. december második fele és 2024. február 15. között zajlik. A pótfelvételi eljárásról külön oldalunk tartalmaz információkat /node/467

Képzéseinkről bővebb információt aloldalunkon talál.

A felvételire vonatkozó szabályok (alapinformációk, pontszámítás, jelentkezés, eljárás, díjak, jogorvoslat) az Educatio Kht. - Országos Felsőoktatási Információs Központ honlapján (www.felvi.hu) érhetők el.

Továbbá ajánljuk figyelmükbe a Debreceni Egyetem központi felvételi oldalát: https://unideb.hu/hu/felvetelizoknek


ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK, INTÉZMÉNYI PONTOK A 2024. ÉVI FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁS SORÁN

PONTSZÁMÍTÁS RENDSZERE

Opció I.

 

Opció II.

 

Opció III.

Középiskolai eredménnyel

 

 

VAGY

Középiskolai eredménnyel

 

 

VAGY

Felsőoktatásban szerzett oklevéllel

Tanulmányi pont (200)

Érettségi pontok kétszerese (400)

Oklevél minősítésének értékelése – max. 400 pont

+

Érettségi pont (200)

+

+

+

Intézményi pontok
(maximum 100)

Intézményi pontok
(maximum 100)

Intézményi pontok
(maximum 100)

= max. 500

= max. 500

= max. 500


ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK


Osztatlan képzés

Érettségi vizsgatárgyak

jogász

a történelem kötelező

és

magyar nyelv és irodalom vagy idegennyelv (angol, francia, latin, német olasz, orosz, spanyol) vagy matematika vagy filozófia

Egy vizsgatárgyat a fentiek közül emelt szinten kell teljesíteni!


Alapképzési szak

Érettségi vizsgatárgyak

igazságügyi igazgatási

Alapképzésre történő jelentkezéshez nem szükséges emelt szintű érettségit tenni. A pontszámításhoz az alábbiak közül kettőt kell választani.

történelem, magyar nyelv és irodalom, matematika, angol nyelv, francia nyelv, latin nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv, informatika, digitális kultúra, társadalomismeret, gazdasági ismeretek, filozófia, közigazgatási ismeretek, közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan, elméleti gazdaságtan), informatikai alapismeretek, rendészeti alapismeretek, ügyviteli alapismeretek, szociális alapismeretek, közgazdasági ismeretek, informatikai ismeretek, szociális ismeretek, rendészet ismeretek, rendészeti és közszolgálati ismeretek, földmérési ismeretek, irodai ügyviteli ismeretek, idegen nyelvű ügyviteli ismeretek


Jogi felsőoktatási szakképzés

Érettségi vizsgatárgyak

jogi asszisztens

Bármelyik két, középszintű érettségi tárgy beszámítható

A fenti adatok tájékoztató jellegűek, részletes információk a Felvi.hu oldalon olvashatók.

Egyetlen szak esetén sem követelmény a nyelvvizsga megléte.

Figyelem: A 2024. évi felvételi eljárásában a felsőoktatási szakképzésben oklevéllel vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezők mentesülnek az emelt szintű érettségi követelménye alól, amennyiben a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának igazságügyi igazgatási alapszakjára, vagy osztatlan jogász képzésre nyújt be jelentkezést.


INTÉZMÉNYI PONTOK

Jogcím

Szintek/skálázás

Pontszám

Maximum pontszám jogcímenként, ha van

Igazolás módja (dokumentum típusa)

egyéb

Részvétel Debreceni Egyetem ÁJK által szervezett szakmai tréningen

30

 

szervező által kiállított igazolás

emelt szintű érettségi vizsga

legalább 45%-os teljesítmény esetén; az intézményi pont akkor jár, ha az érettségi pontot abból a tárgyból számolják, amelyből emelt szinten vizsgázott

50

50

érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

esélyegyenlőség

Fogyatékosság

30

30

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei (fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat által elkészített szakértői véleménnyel igazolható.

esélyegyenlőség

Hátrányos helyzet

30

30

A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

esélyegyenlőség

gyermekgondozás

30

30

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél

Bármely oklevél

50

 

felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél másolata

munkatapasztalat

Munkatapasztalat jogi, közigazgatási vagy privát igazgatási szektorban

30

 

munkáltató igazolása a munkaköri leírás mellékelésével és NAV **M30 nyomtatvány (A munkáltató, kifizető összesített igazolása a ****. évi személyi jövedelemadó bevallásához)

nyelvvizsga vagy nyelvtudás

B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű nyelvtudás. Ha a jelentkező ugyanazon idegen nyelvből egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is jogosult lenne intézményi pontra, akkor az intézményi pontokat csak egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen kapja meg.

30

 

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

nyelvvizsga vagy nyelvtudás

C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű nyelvtudás

50

 

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

szakképesítés

Bármely képzési területen megszerzett szakképesítés

50

 

Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

tanulmányi és művészeti versenyek

OKTV 1-10. helyezés; Tárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján többletpont jár, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel.

100

 

a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

tanulmányi és művészeti versenyek

OKTV 11–20. helyezés; Tárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján többletpont jár, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel.

50

 

a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

tanulmányi és művészeti versenyek

OKTV 21-30. helyezés; Tárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján többletpont jár, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel.

25

 

a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

tanulmányi és művészeti versenyek

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciáján (TUDOK) nagydíjasok; Tárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján többletpont jár, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel.

60

 

a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

tanulmányi és művészeti versenyek

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciáján (TUDOK) első díjasok; Tárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján többletpont jár, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel.

40

 

a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

tanulmányi és művészeti versenyek

Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett versenyen elért 1-3. helyezés; (Ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.)

60

 

a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

tanulmányi és művészeti versenyek

Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett versenyen különdíj; (Ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.)

40

 

a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

tanulmányi és művészeti versenyek

Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett versenyen elért 1-3. helyezés; (Ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.)

60

 

a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

tanulmányi és művészeti versenyek

Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett versenyen különdíj; (Ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.)

40

 

a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

tanulmányi és művészeti versenyek

1-10. helyezés középiskolai versenyen, melyet a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar szervezett

50

 

a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

További információk: https://unideb.hu/hu/felvetelizoknek


KÉPZÉSI KÖLTSÉGEK

A képzési költségek a következőképpen alakulnak a 2024/2025-ös tanévben:

 • jogász szak, nappali munkarend: 285.000 Ft
 • jogász szak, levelező munkarend: 250.000 Ft
 • európai és nemzetközi üzleti jog (angol nyelven), nappali munkarend: 310.000 Ft
 • európai és nemzetközi üzleti jog (angol nyelven), levelező munkarend: 250.000 Ft
 • igazságügyi igazgatási alapszak, nappali tagozat: 200.000 Ft
 • igazságügyi igazgatási alapszak, levelező tagozat: 175.000 Ft
 • jogi felsőoktatási szakképzés, nappali munkarend: 165.000 Ft
 • jogi felsőoktatási szakképzés, levelező munkarend: 135.000 Ft

FELVÉTELI KAPCSOLAT

Személyesen vagy postai úton:

 • Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 4028 Debrecen, Kassai út 26. (Debreceni Egyetem Kassai úti Campus ÁJK épület, Dékáni Hivatal)

Telefonon:

 • Dékáni Hivatal: +36 52 512 751

Emailben:

Legutóbbi frissítés: 2023. 12. 14. 10:01