Európai és nemzetközi üzleti jogász mesterképzés

Második mesterdiploma jogászoknak

A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara 2015 őszén is indítja a Nyugat-Európában népszerű európai és nemzetközi üzleti jog (European and International Business Law) – jogász diplomára épülő második mesterszak lehetőségét nyújtó –  mesterképzését.

Az angol nyelvű mesterprogramra a rendes országos felvételi eljárás keretében lehet jelentkezni (felvi.hu).

A képzésről

A mesterszak 2 féléves, 60 kredites szak, amelynek célja, olyan jogászok képzése, akik a jogász elméleti és gyakorlati tudásukra épülően ismerik az európai és nemzetközi üzleti-gazdasági joganyagot, az európai integráción kívüli gazdasági folyamatok komplex jogi szabályozását, munkanyelvként alkalmazható angol nyelvű szaknyelvi ismeretekkel és készségekkel rendelkezzenek.

A mesterképzésben az európai gazdasági integráció intézményei és a belső piac működése mellett jogharmonizációs és nemzetközi üzleti jogi ismereteket, valamint olyan speciális szakjogi ismereteket (pl. szellemi tulajdonjog európai és nemzetközi védelme, európai szerződési jog, nemzetközi adásvételi jog, külkereskedelmi tranzakciók joga, európai társasági jog, stb.) is elsajátíthatnak hallgatóink az angol jogi szaknyelv terminológiáival megismerkedve, melyek a külkereskedelmi szerződésekkel kapcsolatos ügyekben és általában a nemzetközi gazdasági jog világában is hasznos segítséget jelent majd a jogászi hivatás gyakorlása során.

A mesterképzés egyben felkészíti a hallgatókat tanulmányaik doktori (PhD) képzésben történő folytatására is.

Nappali és levelező tagozat

A mesterképzés nappali és levelező tagozaton egyaránt elérhető. A nappali tagozatos hallgatók átlagosan heti 20 órában (hétfőtől csütörtökig), heti rendszerességgel vesznek részt az oktató és hallgatók közötti kommunikációra, interakcióra jelentős mértékben építő órákon.

A levelező tagozatos képzés e-learning megoldásokat is hasznosítva átlagosan fél évente 5 hétvégén (elsősorban szombati, egy-két alkalommal pénteki napokon) kínál előadásokat, ahol interaktív módon vitathatják meg a tantervben megjelölt témakörök aktuális kérdéseit a hallgatók az oktatükkal.

Jelentkezés a képzésre

A minden szeptemberben induló képzésre a rendes felvételi eljárás (a szeptemberi kezdést megelőző január) keretében a felvi.hu oldalon lehet jelentkezni, az ott meghatározott eljárásrendben.

Bővebb információkat angol nyelvű oldalunkon talál.

Legutóbbi frissítés: 2022. 07. 25. 11:27