Tanszékek

A Karon az oktatás és kutatás tanszéki keretek között szerveződik. A Kar tanszékeiről, a tanszékek elérhetőségéről, adminisztrációjáról, munkatársairól, oktatási és kutatási tevékenységéről az alábbi menüpontokban szerezhető információ.

Alkotmányjogi Tanszék
Tanszékvezető: Dr. Sólyom Péter, egyetemi docens

Büntető Eljárásjogi Tanszék
Tanszékvezető: Prof. Dr. Elek Balázs, egyetemi tanár

Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék
Tanszékvezető: Dr. Madai Sándor, habil.egyetemi docens

Európa-jogi és Nemzetközi Jogi Tanszék
Tanszékvezető: Dr. Bartha Ildikó, habil.egyetemi docens

Jogbölcseleti és Jogszociológiai Tanszék
Tanszékvezető: Prof. Dr. Szabadfalvi József, egyetemi tanár

Jogtörténeti Tanszék
Tanszékvezető: Prof. Dr. Szabó Béla, egyetemi tanár

Környezetjogi és Munkajogi Tanszék
Tanszékvezető: Dr. Nádas György, habil. egyetemi docens

Közigazgatási Jogi Tanszék
Tanszékvezető: Prof. Dr. Árva Zsuzsanna, egyetemi tanár 

Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék
Tanszékvezető: Prof. Dr. Horváth M. Tamás, egyetemi tanár

Polgári Eljárásjogi Tanszék
Tanszékvezető: Prof. Dr. Pribula László, egyetemi tanár

Polgári Jogi Tanszék
Tanszékvezető: Prof. Dr. Szikora Veronika, egyetemi tanár

Nemzetközi kommunikációs szakcsoport
Csoportvezető: Prof. Dr. Fézer Tamás, egyetemi tanár

Legutóbbi frissítés: 2023. 02. 17. 09:53