Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék

Tanszéki
munkatársaink

Tanszéki
dokumentumtár

Oktatott
tárgyak

 

Tanszékvezető: Prof. Dr. Horváth M. Tamás, egyetemi tanár


Bemutatkozás

Tanszékünkön Dr. Horváth M. Tamás (D.Sc.) egyetemi tanár, az MTA Doktora vezetése mellett négy egyetemi adjunktus (Dr. Csűrös Gabriella, Dr. Valentényi-Szilágyi Bernadett, Dr. Varga Judit és Dr. Bordás Péter) valamint Dr. Lovas Dóra egyetemi tanársegédként, Dr. Agócs-Kiss János óraadóként működik közre az oktatásban, kutatásban.

Oktatási tevékenységünk igen sokrétű, tanszékünk számos kurzus tárgyjegyzője a felsőfokú szakképzéstől a doktori és az LL.M képzésen át, egészen a szakjogász képzésig.

A tanszék által a jogászképzésben oktatott tárgyak köre az elmúlt években kibővült, jelenleg a Pénzügyi jog 1-2. tárgy mellett a Közmenedzsment, a Közgazdaságtan, a Jogi informatika valamint az Informatikai jog tárgyak oktatásában is részt veszünk.  A jogi asszisztens felsőfokú szakképzés, valamint az igazságügyi igazgatási alapszak esetében a Pénzügyi jog kurzus mellett közgazdaságtani és informatikai tárgyak keretében találkozhatnak kollégáinkkal a hallgatók. A szakjogász képzésben többek között a Pénzügyi jog, Adózási ismeretek, Vállalatgazdaságtan, Pénzügyi fogyasztóvédelem, Településgazdaságtan kurzusokat jegyzi tanszékünk, az angol nyelvű LL.M képzésben a Public Management tárgyat. A kötelező tárgyak mellett, több szabadon választható tárgyat is kínálunk az érdeklődők számára magyar és angol nyelven.

Kollégáink elhivatottak abban, hogy olyan elméleti és gyakorlati szakmai tudást biztosítsunk hallgatóink számára, mely a kor színvonalának megfelelően mind a közszférában, mind az üzleti világban kamatoztathatóvá válik.

Tanszékünk munkatársai jogterületeken átívelő érdeklődési és kutatási tevékenységét jól mutatja, hogy a fentieken túl részt veszünk egyes európa-jogi tárgyú kurzusok (Európa-jog 1 és 2., EU ismeretek 1-2., Bevezetés az európai unió jogába) oktatásában is.

Kollégáink nem csak az elméleti kutatásban és oktatásban rendelkeznek széleskörű tapasztalattal, hanem többük gyakorló szakemberként is jogi pályán tevékenykedik, így például bírósági, jogtanácsosi vagy épp végrehajtói gyakorlattal rendelkezik.

Oktatóink kutatási tevékenysége is sokszínű. Horváth M. Tamás kutatói pályáját jelzi számos, magyar és idegen nyelven megjelent monográfiája, tanulmánykötete és egyéb publikációi. Fő kutatási területe jelenleg a közszolgáltatások és közfeladatok szervezésének problémái, valamint az önkormányzati pénzügyek szabályozási kérdései. E tágan értelmezett, a kormányzás mai kihívásaival kapcsolatos kutatási kérdéseket az elmúlt években jó néhány projekt keretében kutatta kollégáival együtt, így többek között a 2012-től, immáron második öt éves ciklusban működő MTA DE Közszolgáltatási Kutatócsoport keretében.

Továbbá 2012-től, majd 2020-tól ismételten OTKA (Kutatási Témapályázat) projekt is működik tanszékünk humánerőforrás bázisára építkezve. Kutatásainkról bővebben az alábbi aloldalon tájékozódhatnak az érdeklődők: MTA Kutatócsoport

E mellett számos Kari szintű projekt megavalósításában is részt vettünk (KÖFOP – Államtudományi Kutatóműhely; az Igazságügyi Minisztérium által támogatott projektek).

Tanszékünk és az MTA DE Közszolgáltatási Kutatócsoport kollégáinak közreműködésével jött létre, és működik 2015 óta a magyar nyelvű KÖZJAVAK, valamint az angol nyelvű Public Goods & Governance elnevezésű blog- és folyóirat.

Kollégáink kiemelt figyelmet fordítanak a tehetséggondozásra és a doktorandusz hallgatók képzésére is. Az elmúlt években a DETEP tehetséggondozó program keretében több hallgató mentorálását, számos TDK/OTDK dolgozat konzulensi feladatait, valamint két szakkollégiumi műhely vezetését látták el kollégáink.

Legutóbbi frissítés: 2022. 11. 22. 14:57