MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport

Munkatársak

Megjelent művek

 

English information
A kutatócsoportról

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport a Magyar Tudományos Akadémia támogatott kutatócsoportjai keretében kezdte meg működését 2012. január 1-jén.

2017. júniusában zárult le első öt éves kutatási projektünk, amely során azon közszolgáltatások széles körét rendszereztük, amelyek valamilyen szinten területi szervezésben kerülnek ellátásra, figyelemmel a közszektor kelet-közép-európai sajátosságaira. A fő területek a hálózatos infrastruktúra, a közüzemi szolgáltatások, a közoktatás, az egészségügyi ellátás és a kapcsolódó biztosítási rendszer, a szociális ellátás, a terület- és településrendezés és –fejlesztés, valamint a hatósági igazgatás, mint szolgáltatás és a közrendészet különböző ágai voltak. A kutatás egységesen modellezte a szerteágazó területek fejlődési modelljeit és eszközrendszeri változatait, mint közösségi területi szolgáltatásszervezést.

2017. júliusától újabb öt éves projekt keretében, kiterjedt nemzetközi összehasonlító analitikus munkát végzünk, majd ennek nyomán empirikus kutatás keretében egy közepes magyar városban vizsgáljuk a köz-és magánigazgatás szervezési változásainak közvetlenül érzékelhető hatásait, a lakosságot érintő mindennapi szolgáltatások összességére kiterjedően. A módszer alkalmazása során a Magyary Zoltán vezette ténymegállapító tanulmányok szemléletét követjük. A kutatás célja a szolgáltatási szektor kormányzatot érintő mai kihívásainak rendszerezése, valamint a rájuk adható válaszok tipizálása, a rendelkezésre álló regulatív eszköztár pontosabb feltárása útján.

Kutatócsoportunk célja, hogy tevékenységünket ne csak tagjainkra korlátozzuk, hanem széleskörű együttműködési rendszert alakítsunk ki a témánk iránt érdeklődő kutatókkal és karunk oktatóival.

A Kutatócsoport párhuzamosan futott, az OTKA által támogatott Városi kormányzás közepes városokban és várostérségekben elnevezésű, 2012 márciusában indult projektjének részletes bemutatásáról itt olvashat.

A Kutatócsoport 2014. évben együttműködési megállapodás keretében Hajdúböszörmény Városában végzett kutatásokat, melyről bővebben itt olvashat.

2015. év folyamán szakmai blog készült el és indult be Közjavak.hu néven. A weboldal a kormányzat szerepeinek átalakulását mutatja be a mai piacgazdaság különböző közszektorba tartozó területein. Ez az interaktív fórum hidat teremt egymástól eltérő területeket és értékvilágokat képviselő szakértők között. Angol nyelvű változata Publicgoods.eu szintén elkészült a nemzetközi közönség számára. A kutatócsoport elindította a magyar nyelvű Közjavak és az angol nyelvű Public Goods and Governance elektronikusan megjelenő tudományos folyóiratait.

A kutatócsoport vezetője

  • Prof. Dr. Horváth M. Tamás, DSc.

A kutatási projekt témája

  • Területi közszolgáltatások szabályozásai (2012-2017)
  • Az állami szabályozó szerepek újraértékelődése a szolgáltatásokban (2017-2022)

A kutatócsoport elérhetősége

  • 4028 Debrecen, Kassai út 26.
  • Levelezési cím: 4002 Debrecen, Pf. 400.
  • Tel: +36 52 512-700 / 77119
  • Fax: +36 52 512-700 / 77119
  • E-mail
  • Blog
  • Folyóirat

Hírek

Kutatási céljaink

Publikációk

Beszámolók

Legutóbbi frissítés: 2022. 10. 12. 14:14