Doktori képzés

A tudományos ismeretek bővítése és elmélyítése, az önálló kutatómunka kiteljesedése érdekében a tudományos fokozat megszerzésére felkészítő doktori képzést (PhD) a többciklusú képzési rendszerben mesterfokozat birtokában választhatják a hallgatók. A doktori képzés a hagyományos iskolarendszerű képzési forma (tantárgyak teljesítése) mellett jelentős részben épít a kutatómunkáját kijelölt konzulens irányítása alatt folytató hallgató önálló munkájára (publikálás, tudományos előadások tartása, kutatási tevékenység) is.

A Karunkon működő Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola nappali tagozaton, levelező tagozaton és egyéni felkészülés keretében, felkészült minősített oktatók konzulensi irányítása mellett kínálja a doktori (PhD) fokozat megszerzésének lehetőségét.

Legutóbbi frissítés: 2022. 07. 22. 14:09