Gyakran Ismételt Kérdések

Milyen szakokat kínál az Állam- és Jogtudományi Kar?

Képzési kínálatunk a jogi képzési terület minden ciklusát lefedi. Egyaránt indítunk a bolognai rendszerből kimaradó, ötéves, osztatlan jogászképzést, a bolognai rendszerbe illeszkedő hároméves igazságügyi igazgatási alapképzést. 2013-tól Karunkon kétéves jogi asszisztens felsőoktatási szakképzést is kínálunk. 2014-től kezdődően európai és nemzetközi üzleti jog LL.M képzéssel bővítettük kínálatunkat, angol nyelven. Valamennyi szakunkat nappali és levelező tagozaton is indítjuk.

Van-e lehetőség az szakok közötti átjárásra?

Az igazságügyi igazgatási alapszakos diploma birtokában – sikeres felvételi követően – a jogász képzésünk is nyitva áll a továbbtanulást választó hallgatók előtt. Célirányosan az igazságügyi igazgatási alapszakon végzett hallgatóinknak (egyszeri kreditelismerés mellett) olyan ajánlott haladási tervet kínálunk, amely alapján 6 félév alatt jogász diplomát szerezhetnek a DE ÁJK-n.A jogi asszisztens szakképzésben végzett hallgatók az igazságügyi igazgatási alapszakon, valamint a jogász képzésben is folytathatják tanulmányaikat, a már megszerzett kreditek részbeni beszámításával

Korábbi felsőfokú tanulmányok során megszerzett kreditek beszámítására van-e lehetőség?

Bármelyik képzésünkről is legyen szó, az Egyetem Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának és az adott tárgy tematikájának megfelelően lehetőség van kreditelismerési kérelmet benyújtani. Általánosságban elmondható, hogy egy korábban, felsőfokú képzés keretében teljesített tárgyakkor kerül elfogadásra, ha az legalább 75%-ban lefedi az elfogadtatni kért tárgy tematikáját. Ezen kívül az idő múlása is nagyban befolyásolja az elfogadhatóságot, mivel a jogi szabályozás viszonylag gyorsan változik.

Jogász szakon mennyi államilag támogatott helyre lehet pályázni?

A 2021/2022-es tanévben induló jogászképzésünkre jelentkező hallgatóink - hasonlóan a hazai társkarokhoz - nappali és levelező tagozaton együttesen 80 magyar állami ösztöndíjas helyet tölthetnek be! Nappali tagozaton 74, levelező tagozaton 6 állami ösztöndíjas hely áll majd a felvételizők rendelkezésére. Az állami ösztöndíjra való jogosultsághoz minimálisan 350 pont elérése szükséges. Az állami ösztöndíjas jogászképzés tényleges alsó ponthatárát azonban a felvételizők teljesítményének (pontjainak) ismeretében az Oktatási Hivatal állapítja majd meg, a fenti keretszámok betöltéséig.

Szükség van-e emelt szintű érettségire és nyelvvizsgára a jelentkezéshez?

A 2020. évi általános felsőoktatási felvételi eljárástól alapképzésre és osztatlan mesterképzésre az a jelentkező vehető fel, aki legalább egy emelt szintű érettségi vizsgát tett, vagy felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel rendelkezik. Azaz jogász osztatlan és az igazságügyi igazgatási alapszakra történő jelentkezéshez legalább egy tárgyból emelt szintű érettségi vizsgát kell tenni. A jogi asszisztens képzésre nem szükséges emelt szintű érettségi vizsga, bármelyik két, középszintű érettségi tárgy beszámítható a felvételi eljárás során.

Ha olyan időszakban szereztem érettségit, amikor még nem volt lehetőség emelt szintű vizsgát tenni, szükséges-e most újra érettségizni? Külföldön szerzett érettségivel jelentkezhetek-e?

Fontos kiemelni, hogy a már felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezők a korábbi felsőoktatási tanulmányaik figyelembe vételével és az emelt szintű érettségi követelménytől való eltekintéssel jelentkezhetnek.

Ha az előbbi eset nem áll fent, akkor a jelentkező a felvételi eljárás részeként a felsőoktatási intézmény által szervezett felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával teljesíthetia felvételi követelményként meghatározott emelt szintű tantárgyi érettségi vizsgakövetelményt, ésa pontszámítás feltételeként meghatározott emelt szintű tantárgyi érettségi vizsgakövetelménytlegalább 45%-os eredményű vizsgával. Ennek feltétele, hogy az adott tantárgybóla kétszintű érettségi vizsga bevezetése előtt szerzett magyar érettségi bizonyítványában vizsgaeredménnyel, vagy valamely külföldi EGT tagállam érettségi bizonyítványában vizsgaeredménnyel, illetve Ukrajnában vagy Szerbiában teljesített érettségi vizsgaeredménnyel,nemzetközi érettségi bizonyítvánnyal, vagy Európai érettségi bizonyítványában vizsgaeredménnyel rendelkezik.

Hogyan alakultak az elmúlt években a felvételi ponthatárok?

Az elmúlt felvételi időszak általános eljárásában az alábbiak szerint alakultak a ponthatárok: https://www.felvi.hu/bin/content/vonal20a/szer/szer_309.html

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak

Ponthatár

M

L

K

európai és nemzetközi üzleti jog (angol nyelven)

70

A

N

A

igazságügyi igazgatási

351

A

N

K

igazságügyi igazgatási

280

A

L

A

igazságügyi igazgatási

362

A

L

K

igazságügyi igazgatási

280

F

L

K

jogi asszisztens

240

F

N

A

jogi asszisztens

244

F

N

K

jogi asszisztens

244

F

L

A

jogi asszisztens

240

O

N

K

jogász

280

O

N

A

jogász

413

O

L

A

jogász

442

O

L

K

jogász

300

Milyen területen helyezkedhetek el jogász végzettséggel?

A jogász diploma azon végzettségek közé tartozik, melynek birtokosai rendkívül jó esélyekkel indulhatnak a munkaerőpiacon. Előnye, hogy a jogászi végzettség a szorosan vett jogi pályákon (ügyvéd, ügyész, bíró, közjegyző, a közigazgatás) kívül is jól hasznosítható. Ennek indoka, hogy a jogi tudás bármilyen szakma végzése során nélkülözhetetlen lehet. Számos olyan megbecsült szakma és munkakör létezik, amelynek előfeltétele a jogi végzettség. A klasszikus jogi pályákhoz kulcsot adó jogi szakvizsgát a háromévi gyakorlati idő letöltése után egyedül a jogász diplomával rendelkezők tehetik le.

Milyen területen helyezkedhetek el igazságügyi igazgatási alapképzés elvégzése után?

Az igazságügyi szervező diploma birtokában az igazságszolgáltatás intézményeiben (bíróságon, ügyészségen, ügyvédi és közjegyzői irodákban) és tapasztalataink alapján az igazságszolgáltatáson kívüli szakterületeken (kormányhivatalokban, önkormányzatoknál, kis- és középvállalkozásoknál) a területnek megfelelő ügyviteli, adminisztratív feladatok önálló ellátását igénylő pozícióiban helyezkedhetnek el.

Milyen területen helyezkedhetek el jogi asszisztens végzettséggel?

A jogi asszisztens képzés birtokában azon hagyományos, fentebb már említett jogi és igazgatási területeken helyezkedhetnek el végzett hallgatóink, ahol nincs szükség egyetemi szintű felsőfokú végzettségre, de bizonyos szintű jogi ismereteket megkívánnak az adminisztratív feladatok ellátásához, az ügyfelekkel való kapcsolattartáshoz, vagy épp a jogi dokumentumok előkészítéséhez.

Szükséges-e szakmai nyelvvizsga a diploma megszerzéséhez?

Nincs szükség szakmai nyelvvizsgára, a jogász osztatlan és az igazságügyi igazgatási alapszak estében isegy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Ugyanakkor a Kar nagy hangsúlyt helyez a hallgatók szaknyelvi képzésére. Angol, német és francia nyelvből kínálunk szaknyelvi kurzusokat magas óraszámban, jogász és egyben nyelvtanár oktatók bevonásával.

A képzés során van-e kötelező szakmai gyakorlat, ha igen, az hol teljesíthető?

Mind a jogász, az igazságügyi igazgatási és a jogi asszisztens képzés esetében is van nappali tagozaton kötelező szakmai gyakorlat, ugyanakkor időtartama és típusa eltér. A szakmai gyakorlati hely (például ügyészség, bíróság, közjegyzői iroda, ügyvédi iroda, közigazgatási szerv, multinacionális vállalat jogi részlege, stb.) kiválasztásáról a hallgatók gondoskodnak, ugyanakkor a Kar, a széleskörű szakmai szervekkel való együttműködésének köszönhetően segítséget tud nyújtani a legmegfelelőbb gyakorlati hely megtalálásában.

Milyen ösztöndíj lehetőségek kínálkoznak a tanulmányaim során?

A hallgatók képzésük során számos ösztöndíjra pályázhatnak, melyek részben feltételezik a jó tanulmányi eredmény teljesítését is. Csak hogy néhány példát említsünk: Tanulmányi ösztöndíj, Kiemelt ösztöndíj, az Igazságügyi Minisztérium ösztöndíj programja, DETEP ösztöndíj, Szociális-, Művészeti-, illetve Sportösztöndíj. A Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram mellett az igazságügyi Minisztériumban idén a harmad-, negyed- és ötödéves jogász hallgatók számára egy speciális gyakornoki programot is hirdetett, amely által a hallgatók bepillantást nyerhetnek a kormány igazságügyi politikájának az előkészítésébe.

Van-e lehetőség hallgatóként kutatni, tudományos munkában részt venni?

Hallgatóinkat támogatjuk a hazai és nemzetközi tanulmányi, jogesetmegoldó és más szakmai versenyeken való részvételben azzal, hogy oktatóink a rendelkezésre álló versenylehetőségeket a hallgatók elé tárják, és a felkészülésben segítséget nyújtanak. A tehetséggondozás intézményes keretek között, a Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjának (DETEP) valamint a Kar Praetor Szakkollégiumának égisze alatt valósul meg.

A munkáltatók és oklevelet szerzett hallgatóink körében végzett rendszeres kutatásaink azt igazolják, hogy hallgatóink megállják helyüket a munkaerőpiacon hazánkban és külföldön egyaránt, és a debreceni jogász diploma magas presztízzsel bír.

Milyen képzési költségek mellett indulnak a jogi terület képzései?

Az önköltséges képzéseink féléves költségei a következőképpen alakulnak:

  • Jogász (nappali) 250.000 Ft
  • Jogász (levelező) 225.000 Ft
  • Igazságügyi igazgatási alapszak (nappali) 190.000 Ft
  • Igazságügyi igazgatási alapszak (levelező) 160.000 Ft
  • Jogi asszisztens felsőoktatási képzés (nappali) 150.000 Ft
  • Jogi asszisztens felsőoktatási képzés (levelező) 120.000 Ft
  • Európai és nemzetközi üzleti jog LL.M képzés (nappali) 295.000 Ft
  • Európai és nemzetközi üzleti jog LL.M képzés (levelező) 235.000 Ft
Legutóbbi frissítés: 2022. 07. 25. 11:39