Kari Tanács

A Kari Tanács a Kar legfőbb döntéshozó testülete, a Kar demokratikus működésének alapköve. Tagjai a Kar munkatársainak választott képviselői, hivatalból a dékáni vezetés és a hallgatókat képviselő hallgatói önkormányzati tagok. A Kari Tanács feladatai sokrétűek.

A Kari Tanács tehát

 • elfogadja a kari költségvetést,
 • dönt kari kitüntetések alapításáról és odaítéléséről,
 • a kari szabályzatokat elfogadásra javasolja a Szenátusnak,
 • dönt a kari képzési programokról (új szakok indítás, meglevő szakok mintatanterveinek elfogadása),
 • véleményt nyilvánít valamennyi kari személyzeti kérdésben (pályázatok kiírása, pályázók véleményezése),
 • dönt a kari vezetőkről (dékán, dékánhelyettesek) és a kari bizottságok tagjairól, és
 • dönt a hallgatói tanulmányi pályázatok rangsorolásáról (köztársasági ösztöndíj, kiemelt ösztöndíj, demonstrátor).

A Kari Tanács tagjai:

 • Dr. Árva Zsuzsanna – oktatási dékánhelyettes
 • Bakos Gréta – hallgató
 • Dr. Barta Attila – egyetemi docens
 • Dr. Bartha Ildikó – egyetemi docens
 • Bihari Boldizsár
 • Birinyi Áron – hallgató
 • Dr. Bordás Péter - adjunktus
 • Dr. Fézer Tamás – dékánhelyettes
 • Dr. Ficsor Krisztina – adjunktus
 • Dr. Horváth M. Tamás – egyetemi tanár
 • Kovács Raffael - hallgató
 • László Kitti – hallgató, HÖK-elnök
 • Mag Péter Flórián – hallgató
 • Puskás Mária – dékáni referens (nem oktató dolgozói tag)
 • Dr. Sipos Ferenc – adjunktus
 • Dr. Szabadfalvi József – egyetemi tanár
 • Dr. Szabó Béla – egyetemi tanár
 • Dr. Szikora Veronika – dékán, egyetemi tanár
 • Dr. Szilágyi Gábor – doktorandusz

A Kari Tanács határozatai

Legutóbbi frissítés: 2022. 12. 01. 14:08