Hírek

Bolyai-plakett kitüntetésben részesült Fodor László, karunk egyetemi tanára. 

A Debreceni Törvényszék szeretettel meghívja az érdeklődőket "A menekültügyi ítélkezés európai jogi kihívásai" c. tudományos konferenciájára.  A konferencia időpontja: 2017. június 16. (péntek) A konferencia helyszíne: Debreceni Törvényszék (4025 Debrecen, Széchenyi u. 9.)

A 2016-ban indított, elektronikus formában az új Jogtár felületén havonta megjelenő civilisztikai tárgyú Polgári Jog című szakmai folyóirat pályázatot hirdet egyetemi hallgatók és a doktori iskolák hallgatói számára a lap Jogesetelemzés rovatában való publikálásra.

2017. május 5-én került megrendezésre az Országos Büntetőjogi Perbeszédverseny a Kúrián, a Károli Gáspár Református Egyetem jogi kara szervezésében.  A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának színeiben Zakariás Andrea Beáta IV. éves joghallgató és Balogh Sándor V. éves joghallgatók indultak. Felkészítő oktatóik dr. Elek Balázs, dr. Szabó Krisztián és dr. Tóth Andrea Noémi. 

2017. április 28-án rendezték meg idén a nagy hagyományokkal bíró Országos Munkajogi Perbeszédversenyt, amelynek házigazdája idén a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara volt.  A rendkívül magas színvonalú versenyre az ország jogi karainak többségéről érkeztek a három fős csapatok, amelyeknek eltérő jogeset megoldása és a megoldások előadása volt a feladatukés eltérő perbeli pozíciók – felperes, alperes, bíró - kellett helyt állniuk.

Az Igazságügyi Minisztérium által támogatott, "A jogászképzés színvonalának emelését célzó programok" keretében működő oktatói-hallgatói kutatócsoportok 2017. április 26-án (szerda) 14 órától konferencia keretében mutatják be tudományos eredményeiket. A konferencia helyszíne a kari tanácsterem (C/14-es terem.)

Az Igazságügyi Minisztérium által támogatott kutatási és oktatásfejlesztési tevékenységének eredményei az ország állam- és jogtudományi karain több rendezvénysorozat keretében kerültek bemutatásra.  Debrecenben 2017. április 26-án került megrendezésre a tizenkét IM által támogatott kutatócsoport eredeményeit bemutató konferencia, ahol Dr. Vízkelety Mariann államtitkár asszony és Kardos Lili osztályvezető asszony is részt vettek.

A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Büntető Eljárásjogi Tanszéke tisztelettel meghívja az "Eljárásjogi kodifikáció - nemzetközi hatások" c. tudományos konferenciára.  A konferencia fővédnöke: Prof. Dr. Wopera Zsuzsa miniszteri biztos A konferenciát megnyitja: Dr. Szikora Veronika dékán (DE-ÁJK) A konferencia helyszíne: DE-ÁJK Campus, Debrecen, Kassai út 26., TEOKJ II. előadó

A DE ÁJK Államelméleti Műhelye és a Somló Bódog Társaság „A Jogtudományi gondolkodás értékelkötelezettsége” címmel rendez konferenciát 2017. április 22-én Debrecenben.  A konferencia résztvevői arra a kérdésre keresik a választ, hogy milyen értékelkötelezettséggel jár együtt a jogtudósi perspektíva vállalása, és miként befolyásolja e perspektíva a jogtudomány tudományos pozícióját.

2017. április 7-én immár kilencedik alkalommal szerveztek Országos Polgári Jogi Jogesetmegoldó és Activity Versenyt, melynek idén a Szegedi Tudományegyetem adott helyet.  A megnyitót követően az ország nyolc jogi karáról érkező hallgatókat tájékoztatták a versenyszabályokról, az alperesi-felperesi pozíciókat kisorsolták, majd a versenyzők a helyszínen kézhez kapott jogesetet dolgozták ki és prezentálták a háromfős szakmai zsűri előtt.