Soft law – a debreceni Államelméleti Műhely konferenciája a soft law érvényességéről és a nemzetközi jogban betöltött szerepéről

A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Jogbölcseleti és Jogszociológiai Tanszéke valamint az Alkotmányjogi Tanszéke szeretettel várja az érdeklődőket soron következő műhelykonferenciájára, amelyen a „soft law” érvényességének elméleti alapjai illetve a nemzetközi jogban betöltött szabályozó szerepe kerülnek megvitatásra.

A vita alapját Bódig Mátyás (senior lecturer, University of Aberdeen) angol nyelvű kézirata és előadása adja, amelyhez Blutman László professzor (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar) korreferátuma kapcsolódik. A vitát Várnay Ernő professzor (Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar) vezeti. A műhelybeszélgetésen részt vesz Andrei Marmor professzor, a Cornell University egyetemi tanára.

  • Időpont: 2016. május 13. 13:00
  • Helyszín: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, Kassai út 26. Kari főépület, Tanácsterem
  • Meghívó
  • Soft Law Absztrakt
Legutóbbi frissítés: 2022. 07. 22. 14:09