Polgári Jogi Tanszék

Tanszéki
munkatársaink

Tanszéki
dokumentumtár

Oktatott
tárgyak

 

Tanszékvezető: Prof. Dr. Szikora Veronika, egyetemi tanár


Bemutatkozás

Tanszékünk keretében a polgári jogi oktatás négy féléven keresztül klasszikus polgári jogi (általános tanok, személyek joga, dologi jog, szellemi alkotások joga, kötelmi jog, felelősségtan, öröklési jog), két féléven keresztül kereskedelmi jogi (üzleti élet szerződései, elektronikus kereskedelem, értékpapírjog, bankjog, fogyasztóvédelmi jog, társasági jog, fizetésképtelenségi eljárások joga, versenyjog), valamint a polgári jog tantárgy keretében családi jogi ismereteket ölel fel. Az egyetemen belüli átoktatás keretében más szakokon (pl. biomérnök, vegyészmérnök) is oktatunk a polgári jog témaköréhez kapcsolódó tárgyakat. Tanszékünk gondozza a nemzetközi magánjog és nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga tárgyat is.

Oktatási és kutatási profilunk legfőbb sajátossága az, hogy a szellemi alkotások és a fogyasztóvédelem dinamikusan fejlődő joganyagát kiemelten kezeljük. Tanszékünk számos oktatási és tudományos programban vesz részt, kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik (Ukrajna, Ausztria, Németország, Olaszország, Amerikai Egyesült Államok, Oroszország). A tehetséggondozásra és a Ph.D hallgatók képzésére kollégáink különös figyelmet fordítanak. Tanszékünk tíz oktatója közül kilencen tudományos fokozattal (CSc/PhD) rendelkeznek.

Legutóbbi frissítés: 2022. 11. 22. 14:58