HR SZAKJOGÁSZ

HR szakjogász

 

A képzés indítója: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Képzés helye: Debrecen, Kassai út 26.

Szakfelelős: Dr. Nádasné dr. Rab Henriett Enikő, habil. egyetemi docens

A jelentkezés feltétele: állam- és jogtudományi oklevél, jogász szakképzettség

Jelentkezési határidő: 2022. szeptember 15.

A képzés tervezett indítása: 2022. október 1.

Az oktatás formája: személyes jelenlét (és kiegészítő jelleggel online)

Képzési idő: 3 félév (levelező tagozat)

Önköltség: 120.000 Ft / félév

Megszerezhető végzettség: HR szakjogász LL.M.

 

 

Az online jelentkezési lap ide kattintva érhető el

 

A képzés célja

 

A képzés azon érdeklődőknek nyújt képzési alternatívát, akik a jogász képzésből hiányzó, széleskörű emberi erőforrás gazdálkodási/humánmenedzsment ismeretek megszerzésére törekszenek, azonban ennek érdekében klasszikus közgazdasági jellegű képesítést nem kívánnak szerezni. A képzés célja, hogy megadja az alapképzések keretében nem biztosított interdiszciplináris, gyakorlati jellegű szakmai ismereteket, továbbá erősítse a graduális képzésben meglévő jogi ismereket, specializálva a HR munkakörök szempontjaira. A képzés célja, hogy a munkajoggal kapcsolatos teljes körű ismeretanyag mellett a munkajogi jogalkalmazás gyakorlati ismereteit is megszerezzék a résztvevők. A klasszikus személyzeti feladatok ellátásán túl a képzés megfelelő kompetenciákat biztosít a modern HR vezetői feladatok ellátásához, a munkaerő-gazdálkodás hatékonyabbá tételéhez. A képzés kiterjed a megfelelő szakember kiválasztásához kapcsolódó jogi, gazdasági és pszichológiai ismeretektől kezdődően a racionális munkaszervezés, szervezett feladatelosztás eszközeinek megismerésére, a munkavédelem, a munkaügyi ellenőrzés gyakorlatára, a foglalkoztatás adójogi, társadalombiztosítási vonatkozásaira és munkaviszony megszüntetés lehetséges veszélyeire, a vitarendezés alternatív megoldásaira. Az oktatás során alkalmazunk feladatmegoldásokat, interaktív képzési technikákat.

 

Kinek ajánljuk a képzést?

 

A képzés célja a jogász végzettséggel rendelkezők részére a magasabb szintű ismeretek elsajátítása a HR terén. A képzés során szerteágazó ismeretet szereznek a munka világához kapcsolódóan, ami napjainkban nélkülözhetetlen azon ügyvédek, jogászok számára, akik cégek cégjogi, illetve munkajogi tevékenységében segédkeznek. A munkajogi ismeretek elmélyítése mellett humán erőforrás gazdálkodási és gazdasági ismereteket is a képzés részét képezik, amik szintén tovább segítik a hatékony munkavégzést és a modern kihívásoknak való megfelelést.

A képzés a verseny- és a közszférában egyaránt kompatibilis tudást biztosít. A képzés ismeretei szükségesek az emberi erőforrással gazdálkodóknak, munkajogászoknak, cégjogászoknak. A képzés a munkajogi ismeretek folyamatos megújulása révén a területen dolgozó idősebb, nagyobb szakmai múlttal rendelkező jogász szakemberek számára is alternatívát jelenthet, hiszen aki folyamatosan emberekkel dolgozik, annak folyamatosan nyitottnak kell lennie a szakmájába tartozó új ismeretekre. A régiónkban egyedül a Debreceni Egyetemen elérhető a képzés.

 

A képzés által megszerezhető tudás

 

A képzésben való részvétel a jogszabályok szerint nem feltétele a kapcsolódó munkakörök betöltésének, azonban a személyzeti, emberi erőforrás gazdálkodási típusú munkakörök esetében a szakirányú végzettség előnyt jelent. A szakjogász képzések között hosszabb múltra visszatekintő munkajogi szakjogász képzéssel szemben a HR szakjogász képzés gyakorlatorientált képzés, mely alapos munkajogi ismereteket ad, azonban azt el is helyezi azokat a munkáltató elvárási rendszerében, a munkavállalói garanciákra is figyelemmel. Így a képzésen részt vevők nemcsak munkajogi, hanem annak megvalósíthatóságához kapcsolódó emberi erőforrás gazdálkodási ismereteket is szereznek, mely alapvetően egy külön graduális képzés szintetizált ismeretanyaga. Célunk, hogy a hallgatók az emberi erőforrás gazdálkodás területén, munkajogi ismeretekkel felvértezve legyenek alkalmasak stratégiai gondolkodásra, átfogó jogi és igazgatási feladatok megoldására, jogi döntések előkészítésére, végrehajtására, segítve ezzel a munkáltatói jogkör gyakorlójának a hatékony személyzeti politika kialakítását.

 

Főbb kurzuscsoportok

  • A legfontosabb szakmai tantárgyak, amelyek egyúttal a záróvizsgán is szerepelnek
  • Emberi erőforrásmenedzsment ismeretek
  • Munkajogi ismeretek
  • Munkaügyi menedzsment ismeretek

A képzés mintatanterve

Hálóterv

HR szakjogász szak
 

Óraszám (elmélet+gyakorlat),
számonkérési forma, kredit

I. szemeszter

II. szemeszter

III. szemeszter

Tantárgy neve

órasz.

kredit

órasz.

kredit

órasz.

kredit

Munkajog, munkavédelem, munkaügyi ellenőrzés

10+0
k

6

 

 

 

 

Szociális jog

6+0
k

3

 

 

 

 

Társasági jog

3+0
k

2

 

 

 

 

Pénzügyi jog

3+0
 k

2

 

 

 

 

Adatvédelem, esélyegyenlőség

0+6
gy

3

 

 

 

 

Humánerőforrás menedzsment I

10+0
 k

5

 

 

 

 

Együttműködési kompetenciák

0+5
gy

2

 

 

 

 

Tárgyalástechnika

0+5
gy

2

 

 

 

 

Toborzás, kiválasztás, karriermenedzsment

0+8
gy

3

 

 

 

 

Vállalati gazdaságtan

4+0
 k

2

 

 

 

 

Munkajog II.

 

 

6+0
k

4

 

 

Humán erőforrás menedzsment II.

 

 

10+0
k

5

 

 

Humán controlling

 

 

0+4
gy

2

 

 

IT (informatikai) kihívások a HR-ben

 

 

0+3
ai

2

 

 

Tudásmenedzsment

 

 

0+4
ai

3

 

 

Vezetés-szervezés, stratégiai menedzsment

 

 

4+0
k

2

 

 

Munkapszichológia

 

 

0+5
gy

2

 

 

Felelős vállalatirányítás (CSR, vállalati etika, média)

 

 

0+4
gy

2

 

 

Munkaügyi kapcsolatok, ADR

 

 

0+8
gy

2

 

 

Projektmenedzsment

 

 

0+4
ai

2

 

 

Rekreáció

 

 

0+4
gy

2

 

 

Marketing, kihívások a HR-ben

 

 

4+0
k

2

 

 

Szakdolgozat (felkészítő, egyéni konzultáció)

 

 

 

 

0+15 ai

6

Záróvizsga felkészítő

 

 

 

 

25+0 ai

24

Óraszám/kreditszám (szemeszterenként)

60

30

60

30

40

30

Rövidítések: k=kollokvium, b=beszámoló, gy=gyakorlati jegy, ai=aláírás)            
Legutóbbi frissítés: 2022. 11. 17. 07:35