Hallgatóink figyelmébe ajánljuk!

Az igazságügyért felelős miniszter nyílt pályázatot hirdet a Deák Ferenc Ösztöndíj elnyerésére.

A pályázat benyújtására az a Magyarországon működő államilag elismert felsőoktatási intézmény osztatlan jogász képzésén tanulmányokat folytató hallgató jogosult, aki a pályázat benyújtásának időpontjában:


 • a) igazolja, hogy
  • aa) hallgatói jogviszonya fennáll,
  • ab) a tanulmányi átlaga eléri vagy meghaladja a pályázati felhívásban rögzített értéket,
  • ac) a szak elvégzéséhez a kötelező tantárgyakból összegyűjteni szükséges kreditpontok legalább 60%-át teljesítette, és

 • b) vállalja, hogy
  • ba) ösztöndíjszerződést köt,
  • bb) a pályázati felhívásban, az ösztöndíjszerződésben és a működési szabályzatban meghatározott beszámolót készít, valamint
  • bc) részt vesz az Igazságügyi Minisztérium által időszakosan előírt megbeszéléseken, a miniszter által előírt képzéseken és egyéb, az ösztöndíjasok részére szervezett szakmai programokon, továbbá

 • c) megfelel a pályázati felhívásban és a működési szabályzatban foglalt egyéb feltételeknek.

A pályázat benyújtási határideje: 2024. július 31.

A pályázatot aláírva elektronikus úton a deakosztondij@im.gov.hu megjelölt elektronikus levelezési címre, ennek hiányában papír alapon kell benyújtani az Igazságügyi Minisztérium 1051 Budapest, Nádor utca 22. 1357 Budapest, Pf.: 2.postai levelezési címre.

A beérkezett és eredményesnek minősített pályázatok benyújtói egy komplex kiválasztási eljárásban vesznek részt, mely előreláthatólag 2024 szeptember hónapban zajlik le.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. szeptember 27.

Az ösztöndíj két tanulmányi félévre (összesen 10 hónapra) differenciáltan, díjazottanként havonta legfeljebb nettó 600.000 Ft összegben kerülhet megállapításra.

A benyújtandó pályázathoz kapcsolódóan további információ a https://kormany.hu/igazsagugyi-miniszterium/deak-ferenc-osztondij weboldalon érhető el.

Kapcsolatfelvételre a deakosztondij@im.gov.hu e-mail címen van lehetőség.

Minden kedves pályázónak sok sikert kíván a DE ÁJK!


Legutóbbi frissítés: 2024. 07. 05. 13:12