A Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány Professzora címet nyert Dr. Szabadfalvi József Professzor Úr

A pályázatot a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány írta ki, a díjban kimagasló oktatói és kimagasló tudományos szakmai munkásságuk és eredményeik alapján részesülhettek az oktatók.

Dr. Szabadfalvi József egyetemi tanár 1996. szeptember 1. napjától dolgozik Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán. A debreceni jogászképzés újraindításában a kezdetektől fogva „alapítóként” vesz részt. Az elmúlt 27 évben a fő elméleti jogi kollégiumok tárgyjegyzője és előadója. 2006-től a kar doktori iskolájának alapító törzstagja, 2017-től a Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola vezetője. 2001-2002 között, illetve 2005-től a Jogbölcseleti és Jogszociológiai Tanszék vezetője. Emellett 2009-től 2016-ig két cikluson keresztül a kar dékánja volt. 2016-ban szerezte meg a Magyar Tudományos Akadémia doktora (DSc) címet. 2021-től a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának elnökhelyettese. 2022-ben a Magyar Tudományos Akadémia IX. Osztályában akadémiai levelező tagjának jelölték. 

Az elmúlt három évtizedben számos hazai és nemzetközi kutatási projektben vett részt, illetve irányított. Kutatási eredményeit a legjelentősebb hazai és nemzetközi szakmai periodikákban publikálja. 

Gratulálunk a Cím elnyeréséhez!

Legutóbbi frissítés: 2023. 09. 13. 15:38