Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány Kiválósági PhD Ösztöndíjat nyert Dr. Sallai Balázs, a DE ÁJK Doktori iskolájának PhD hallgatója.

A pályázatot a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány írta ki, a díjban a doktori képzésben kimagasló teljesítményt nyújtó nappali tagozatos, PhD hallgatók részesülhettek

Dr. Sallai Balázs PhD hallgató két félévet kiválóan teljesített PhD tanulmányon van túl. A „Disciplinary Liability in Public Administration in Hungary 1848-1945” (Fegyelmi felelősség a közigazgatásban a polgári kori Magyarországon) címmel adott be pályázatot. A munkatervet a bírálók mind a felvetett kutatási kérdések, mind az alkalmazandó módszerek, illetve a kutatás forrásainak felmérése tekintetében átgondoltnak értékelte. A munka nemcsak a fegyelmi felelősség alapját képező fegyelmi vétség (és egyes formái) tényállásának fejlődése, a fegyelmi felelősség „politikai” jellege, a szankciórendszer fejlődése és dogmatikai kérdései, valamint a büntetőjogi és fegyelmi felelősség összefüggései tekintetében hozhat a vonatkozó terület korabeli dogmatikája tekintetében úja felismeréseket, hanem a joggyakorlat részleges feltárásával is hasznos felismerésekkel gazdagíthatja mind a jogtörténeti irodalmat, mind a modern dogmatikát.

Gratulálunk az ösztöndíj elnyeréséhez!

Legutóbbi frissítés: 2023. 09. 13. 15:39