Európa-jogi és Nemzetközi Jogi Tanszék

Tanszéki
munkatársaink

Tanszéki
dokumentumtár

Oktatott
tárgyak

 

Tanszékvezető: Dr. Bartha Ildikó, tanszékvezető, habil. egyetemi docens


Bemutatkozás

Az Európa-jogi és Nemzetközi Jogi Tanszék vezetője Prof. Dr. Bartha Ildikó egyetemi tanár, aki az európa-jogi tárgyak tárgyjegyzője. A tárgyak oktatásában közreműködik Dr. habil. Hajnal Zsolt egyetemi docens, Dr. habil. Bordás Péter egyetemi adjunktus, Dr. Valentényi-Szilágyi Bernadett egyetemi adjunktus, valamint Dr. Lovas Dóra egyetemi adjunktus. 

A nemzetközi jogi tárgyak felelős tárgyjegyzője Dr. Szűcs Lászlóné Dr. habil. Siska Katalin, egyetemi docens, az oktatásban közreműködik Dr. Kerekes László PhD-hallgató. Tanszékünk a jogászképzésben az Európa-jog és a Nemzetközi jog, az igazságügyi igazgatási alapképzésben az Európai Uniós ismeretek, jogi asszisztens felsőfokú képzésben pedig Bevezetés az Európai Unió jogába főtárgy oktatását látja el. Ezek mellett számos kötelezően választható és szabadon választható tárgyat is kínálunk a kar magyar és külföldi hallgatóinak magyar és idegen (angol) nyelven egyaránt. Tanszékünk a doktori iskolában folyó munkából kötelező és szabadon választható tárgyak oktatásával, valamint témavezetéssel is részt vállal, munkatársaink pedig rendszeresen publikálnak rangos hazai és külföldi folyóiratokban.

Tanszékünk a Debreceni Egyetem Praetor Szakkollégiumában több műhely vezetésével is jelen van, nagy hangsúlyt fektetve az európai jog, illetve a nemzetközi jog iránt érdeklődő hallgatók fejlődésére. Dr. Szűcs Lászlóné Dr. habil. Siska Katalin – a Praetor Szakkollégium első tanára – a Nemzetközi és diplomáciai kapcsolatok a magyar és egyetemes jog történetében megnevezést viselő műhelyt működteti, melyek a kezdetek óta folyamatos érdeklődésre tartanak számot.

Tanszékünk 2010. július 1. óta működik Európa-jogi és Nemzetközi Jogi Tanszék néven. Addig az Európa-jogi és a nemzetközi jogi tárgyak oktatása külön tanszéken folyt. Az Európa Jogi és Nemzetközi Magánjogi, majd Európa Jogi Tanszék néven működő tanszék vezetője a debreceni jogászképzés 1996-os újraindulása óta Prof. Dr. Várnay Ernő volt, míg a nemzetközi jog oktatásáért 1996 és 2001. között a dr. Balázs István által vezetett Közjogi Tanszék keretében dr. Mihajlov Dobromir volt felelős tantárgyjegyzőként. A 2001-2010. között létező önálló Nemzetközi Jogi Tanszék vezetője mindvégig dr. Mihajlov Dobromir egyetemi docens volt, akinek és kolléganőjének, Dr. Szűcs Lászlóné Dr. habil. Siska Katalin egyetemi docensnek, a nevéhez köthető a nemzetközi jog debreceni oktatásának megalapozása.

Tanszékünk oktatási tevékenysége során igyekszik naprakészen bemutatni az Európa-jog és a nemzetközi jog új fejlődési tendenciáit, amihez igénybe vesszük az egyes témák országosan elismert szakértőit is, külső előadói minőségben. Tanszékünk meghívására előadóként köszönthettük az elmúlt években többek között Juhász Endrét (az Európai Unió Bíróságának magyar bíráját), Baka Andrást (az Emberi Jogok Európai Bírósága 2008-ban leköszönt bíráját, a Legfelsőbb Bíróság akkori elnökét), Kovács Pétert (alkotmánybíró, egyetemi tanárt).
Tanszékünk kiváló szakmai kapcsolatot alakított ki a Külügyminisztérium több szervezeti egységével, melynek keretében előadóként köszönthettük már karunkon Ódor Bálintot (EU ügyekért felelős helyettes államtitkárt), Pákozdi Csabát (a Nemzetközi Jogi és Kisebbségi Jogi Főosztály vezetőjét), Précsényi Árpádot (a Konzuli Főosztály főosztályvezető-helyettesét, a Diplomáciai és konzuli jog a gyakorlatban című szabadon választható tárgy jegyzőjeként), és rendszeresen lehetőséget tudunk biztosítani a debreceni joghallgatók számára arra is, hogy a közigazgatási szakmai gyakorlatukat a Külügyminisztériumban töltsék le.

Oktatóink kiemelt feladatuknak tekintik a hallgatók tehetséggondozását is a Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programja keretében, és ösztönzik és segítik a hallgatók nemzetközi és hazai tanulmányi versenyeken való részvételét, valamint diákköri munkáját. 2003-tól kezdődően hallgatóink az Országos Tudományos Diákköri Konferencián összesen 14 helyezést vagy díjazást értek el (3 hallgató I. helyezést, 5 hallgató II. helyezést ért el, és hallgatóink további 6 különdíjban is részesültek). Legnagyobb hallgatói sikereink közül kiemeljük, hogy 2012-ben immáron ötödik alkalommal nyerte el a Debreceni Egyetem csapata a Miskolci EU Vándorkupát, valamint három alkalommal (2009, 2010, 2011.) is bejutottak a World Human Rights Moot Court Competition emberi jogi jogesetmegoldó verseny Dél-Afrikában megrendezett világdöntőjébe.

Legutóbbi frissítés: 2023. 09. 12. 10:05