Alkotmányjogi Tanszék

Tanszéki
munkatársaink

Tanszéki
dokumentumtár

Oktatott
tárgyak

 

Tanszékvezető: Dr. Sólyom Péter, egyetemi docens


Oktatás

Az Alkotmányjogi Tanszék a jogász szakon, a jogász (magyar és angol nyelvű) PhD képzésben, a BsC képzésben, a felsőoktatási szakképzésben és az Erasmus-programban hirdet meg tantárgyakat.

Az oktatás fókuszában a kötelező tárgyak közé tartozó magyar alkotmányjogi (alapelvek, államszervezet, emberi jogok) és összehasonlító alkotmányjogi kurzusok állnak. Ezek mellett a tanszék speciális alkotmányelméleti, emberi jogi stúdiumokat kínál szabadon választható tárgyként.

Kutatás

A tanszék főbb kutatási területei:

  • alkotmányelmélet – a modern alkotmányoság előtörténete, az alkotmány legitimitása, az alkotmányértelmezés igazolása és módszerei, alkotmányossság és integráció, a nemzetközi és globális alkotmányosság elemei;
  • államszervezet – az alkotmánybíráskodás igazolása és elemzése, az Alkotmánybíróság és az Európai Unió Bírósága;
  • emberi jogok – normatív alapok, nemzetközi jogi és európai sztenderdek, alapjog-korlátozási mércék, az egyes jogok közül különösen: emberi méltósághoz való jog, élethez való jog, szólásszabadság, információs jogok, lelkiismereti és vallásszabadság, személyi szabadsághoz való jog, jogok és bioetika.

A kutatási területekhez kapcsolódan a tanszék szakdolgozati, évfolyamdolgozati témákat ajánl a diákok számára, továbbá koordinálja a PhD-hallgatók munkáját.

A tanszék célja, hogy megfelelő fórumot biztosítson azoknak a diákoknak, akik behatóan kívánnak foglalkozni az emberi jogok alkotmányjogi aspektusaival. Az aktívan működő tudományos diákkör 2010-ben alapjogi olvasókörként kezdte meg működését. A debreceni egyetem diákjai rendszeresen indulnak alkotmányjogi dolgozattal az OTDK-versenyeken. 2009-ben Szilágyi Emese harmadik helyezést ért el, 2013-ban Papp Olga Katalin és Liga Éva második helyezést szerzett, Zsugyó Virág különdíjban részesült. 2015-ben Brunda Anett harmadik helyezést, Szabó Attila különdíjat szerzett.

Munkatársak

A tanszéket 2016 márciusától dr. Sólyom Péter egyetemi docens vezeti. A tanszék oktatói továbbá dr. Tóth Gábor Attila habilitált docens (2013-2016 között tanszékvezetőként) és dr. Fazekas Flóra egyetemi adjunktus. A tanszék kutatási tevékenységében, az NKFI által támogatott kutatásban Deák Izabella PhD hallgató kutatási asszisztensként vesz részt.

2009 és 2013 között dr. Balogh Judit docens látta el a tanszékvezetői feladatokat. Az önálló Alkotmányjogi Tanszék 2001-es megalakulásától 2009-ig dr. Wiener György volt a tanszékvezető. Korábban (1997-2001 között) dr. Balázs István egyetemi docens vezette az integrált Közjogi Tanszéket, amely az alkotmányjog mellett a közigazgatási jogot, a nemzetközi jogot és a pénzügyi jogot is magában foglalta. A tanszék korábbi munkatársai voltak: dr. Szabó Miklós címzetes egyetemi docens, dr. Árva Zsuzsanna adjunktus, dr. Szilágyi Emese, dr. Mező István, dr. Balogh Éva és dr. Zsugyó Virág tanársegédek.

Híreink, eseményeink a tanszék folyamatosan frissülő Facebook-oldalán is elérhetők.

Legutóbbi frissítés: 2022. 11. 22. 14:53