Alternatív vitarendező, közvetítő szakjogász

Alternatív vitarendező, közvetítő szakjogász

 

A képzés indítója: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Képzés helye: Debrecen, Kassai út 26.

Szakfelelős: Prof. Dr. Szikora Veronika, egyetemi tanár

A jelentkezés feltétele: jogász osztatlan képzésben szerzett oklevél

Jelentkezési határidő: 2022. szeptember 15.

A képzés tervezett indítása: 2022. október 1.

Az oktatás formája: személyes jelenlét (és kiegészítő jelleggel online)

Képzési idő: 2 félév (levelező tagozat)

Önköltség: 120.000 Ft / félév

Megszerezhető végzettség: Alternatív vitarendező, közvetítő szakjogász

Az online jelentkezési lap ide kattintva érhető el

 

 

A képzés célja

 

A szakirányú továbbképzési szak a meglévő jogi ismereteket bővíti a polgári, büntető és kereskedelmi jogi kompetenciákkal. A képzés alapozó ismeretei biztosítják, hogy a részvevők a közvetítés és alternatív vitarendezési formák alapvető kommunikációs, pszichológiai, társadalmi, jogi hátterét megismerjék. A szakmai törzsanyag tárgyai tételesen bevezetik a hallgatókat az alternatív vitarendezési módok elméleti és gyakorlati alkalmazási területeibe, az egyes részterületek különleges ismérveit is bemutatva. A képzést lezáró gyakorlati órák szerepe, hogy az elméleti ismereteket a hallgatók a gyakorlatban minél hatékonyabban alkalmazzák.

 

Kinek ajánljuk a képzést?

 

A képzés célja a jogász végzettséggel rendelkezők részére a magasabb szintű ismeretek elsajátítása az alternatív vitarendezés, közvetítés terén. Ajánljuk azoknak a képzést, akik egy olyan szakképzettséget kívánnak megszerezni, amellyel alkalmasak a munkahelyi, polgári, büntető és családi ügyekben felmerülő konfliktusok peres eljáráson kívüli megoldási lehetőségeinek felismerésére, a tárgykörben a vonatkozó jogszabályi ismeretek és kommunikációs technikák alkalmazására, továbbá – az irányadó jogszabályi feltételek mellett – felvételüket kérhetik a közvetítői névjegyzékbe.

 

A képzés által megszerezhető tudás

 

A képzésben résztvevő hallgatók megismerik a személyiségpszichológia, az interperszonális jelenségek vonatkozó összefüggéseit; elsajátítják az alternatív vitarendezési módokra vonatkozó jogi előírásokat; megismerik és készség szinten alkalmazzák a konfliktus- megoldási módszereket; elsajátítják a közvetítői eljárásban alkalmazható viselkedési szabályok betartásának és betartatásának rendjét; képessé válnak a közvetítési folyamat lebonyolítására, a közvetítés keretei között egyezség megkötésére a felek között és készség szinten alkalmazzák a mediációs tevékenységre vonatkozó szabályokat. A szakirányú továbbképzés során a hallgatók képessé válnak a konfliktuskezeléssel érintett társadalmi problémák azonosítására egyéni és társadalmi szinten; az emberi magatartás és viselkedés professzionális szintű támogatására a közvetítői folyamatban; viselkedésük és cselekedeteik tudatos irányítására, növekszik önismeretük, magabiztosságuk; továbbá elsajátítják a stratégiai szintű gondolkodás alapjait, vezetői képességük javul.

 

Főbb kurzuscsoportok

  • A legfontosabb szakmai tantárgyak, amelyek egyúttal a záróvizsgán is szerepelnek.
  • Jogi és pszichológiai alapismeretek, konfliktus és konfliktuskezelési ismeretek.
  • A mediációs eljárás egyes konkrét megjelenési területeinek részletes jogszabályi háttere, elmélete és gyakorlata.

A képzés mintatanterve

 

Tanterv

Alternatív vitarendezés, közvetítői szakjogász

Óraszám (elmélet+gyakorlat), számonkérési forma, kredit

I. szemeszter

II. szemeszter

Tantárgy neve

óra-szám

kredit

óra-szám

kredit

Alternatív vitarendezés alapjai

8+0
k

5

 

 

Konfliktuskezelés és mediáció

3+5

gy

5

 

 

Családügyi és gyermekvédelmi mediáció

4+4
gy

5

 

 

Tárgyalástechnika és együttműködési kompetenciák

0+10
gy

4

 

 

Alternatív vitarendezés pszichológiája a büntető eljárásban

6+4
gy

4

 

 

Fogyasztói alternatív vitarendezés I.

4+4
k

4

 

 

Rendes bíróságon kívüli vitarendezés gazdasági- és kereskedelmi ügyekben

 

 

8+0
k

4

Fogyasztói alternatív vitarendezés II.  (pénzügyi békéltetés, pénzügyi jogvitarendezés)

 

 

4+4
k

4

Bírósági közvetítés

 

 

4+4
gy

4

A konszenzuson alapuló vitarendezés a polgári eljárásjogban

 

 

6+0
k

4

A munkaügyi kapcsolatok rendezése és motiváció a munkajogban

 

 

4+4
gy

4

Alternatív vitarendezés a családi jogban

 

 

4+4
gy

4

Szakdolgozat (felkészítő, egyéni konzultáció)

 

 

10 ai

5

Óraszám/kreditszám (szemeszterenként)

50

31

56

29

Óraszám/kreditek összesen

       

Rövidítések: k=kollokvium, b=beszámoló, gy=gyakorlati jegy, ai=aláírás)

DE ÁJK = Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar

 

Legutóbbi frissítés: 2022. 11. 17. 07:26