Képzéseink

dr.arva_zsuzsanna.png
Dr. Árva Zsuzsanna
oktatási dékánhelyettes

Karunkon a 2006-ban bevezetett többciklusú képzési rendszer (alapszak, mesterszak) mellett a hagyományos rendszerben működő osztatlan képzésben, felsőoktatási szakképzésben, doktori képzésben és szakirányú továbbképzés keretében is folytathatják tanulmányaikat hallgatóink.

Alapképzések (BA)


Az alapképzések az első képzési szintet testesítik meg a többciklusú képzési rendszerben. A többciklusú képzés célja, hogy a hallgatók számára több irányba kínáljon továbblépési lehetőséget, miközben piacképes diplomát kínál számukra. Az alapképzések 6 féléves, 180 kredit megszerzésére épülő képzési formák. Az alapfokozat megszerzésével szakképzettséget, diplomát szereznek a hallgatók. A képzettség birtokában a hallgatók a jogszabályokban meghatározott munkakörökben elhelyezkedhetnek, és az alapképzés során megszerzett elméleti alapokra építve dönthetnek tanulmányaik továbbfolytatásáról, rendszerint a többciklusú képzés második szintjén, a mesterképzés keretei között. Az alapképzést attól függően hívjuk BA (bachelor of arts) vagy BSc (bachelor of sciences) képzésnek, hogy humán vagy reál területhez tartozó képzésről van szó.

Karunk évek óta nagy érdeklődés mellett indítja az igazságügyi igazgatási alapszakos képzést.

Mesterképzés (MA)


A mesterképzést sikeresen teljesítő hallgatók mesterfokozatot szereznek. A mesterképzés 2-4 féléves képzési formát jelöl. A mesterfokozat a második felsőfokú végzettségi szint, melynek bemeneti feltételét valamely alapszakon szerzett végzettség jelenti. A mesterfokozatot szerzők a munkaerőpiacon jellemzően nagyobb eséllyel találnak állást, valamint a képzést munka mellett választó hallgatóink munkahelyi előmenetelét a képzés megkönnyíti, meggyorsítja. A mesterképzés során a választott szak profiljába illeszkedő speciális és magas szintű elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el hallgatóink. A mesterképzés egyben a doktori képzésben való részvételre is felkészíti a hallgatót. A mesterképzést attól függően hívjuk MA (master of arts) vagy MSc (master of sciences) képzésnek, hogy humán vagy reál területhez tartozó képzésről van szó.

Karunk 2014-től magyar és külföldi hallgatók egyre növekvő érdeklődése mellett minden évben indítja a Nyugat-Európában nagy népszerűségnek és elismertségnek örvendő European and International Business Law / Európai és Nemzetközi Üzleti Jog mesterképzést , angol nyelven, Debrecenben és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemmel együttműködésben a kolozsvári kihelyezett campuson. A képzést választó diplomás jogászok angol nyelven, 2 féléves, 60 kredites képzés során ismerkedhetnek meg az európai és nemzetközi üzleti jog szabályaival és gyakorlatával.

Képzéseink

Egységes, osztatlan képzés


A 2006-ban bevezetett többciklusú képzési rendszerbe nem tartozó képzések (pl. orvosképzés, jogászképzés ) továbbra is a hagyományos 10-12 féléves képzési idő alatt kínálnak mesterfokozatot. Az egységes, osztatlan képzési szakok esetében alapképzésben nem szerezhető fokozat. Egységes, osztatlan képzésre a hallgatók a középiskolai érettségit követően azonnal jelentkezhetnek, nincsen szükség alapfokozatra a képzésben való részvételhez. Az egységes, osztatlan rendszerben megmaradó képzések magas presztízsű diplomát kínálnak, ahol az adott hivatás ismereteinek elsajátításához olyan komplex tudás szükséges, mely csak egy zárt, egységes, alap- és mesterszakra nem bomló képzési rendszerben valósítható meg.

Felsőoktatási szakképzés


A felsőoktatás részeként megjelenő felsőoktatási szakképzések felsőfokú szakképesítést kínálnak a hallgatóknak, egyben kiváló lehetőséget teremtenek számukra az alapszakon való továbbtanulásra. A felsőoktatási szakképzésben teljesített tantárgyak ugyanis az alapszakokon részben beszámíthatók, és így akár az alapképzés teljesítéséhez szükséges képzési idő is jelentősen lerövidíthető.

Karunkon 2013. szeptemberétől indítjuk a jogi asszisztens felsőoktatási szakképzést, amelyhez továbblépési lehetőségként kínáljuk mindkét alapszakunkat: az igazgatásszervező és az igazságügyi igazgatási alapszakot.

Doktori képzés


A tudományos ismeretek bővítése és elmélyítése, az önálló kutatómunka kiteljesedése érdekében a tudományos fokozat megszerzésére felkészítő doktori képzést (PhD) a többciklusú képzési rendszerben mesterfokozat birtokában választhatják a hallgatók. A doktori képzés a hagyományos iskolarendszerű képzési forma (tantárgyak teljesítése) mellett jelentős részben épít a kutatómunkáját kijelölt konzulens irányítása alatt folytató hallgató önálló munkájára (publikálás, tudományos előadások tartása, kutatási tevékenység) is.

A Karunkon működő Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola nappali tagozaton, levelező tagozaton és egyéni felkészülés keretében, felkészült minősített oktatók konzulensi irányítása mellett kínálja a doktori (PhD) fokozat megszerzésének lehetőségét.

Szakirányú továbbképzések


Az alap- és mesterfokozat, illetve a főiskolai vagy egyetemi oklevél megszerzését követően speciális, szakirányú ismeretek megszerzésének lehetőségét kínálják a szakirányú továbbképzések. A szakirányú továbbképzések a már megszerzett végzettségre és a meghatározott szakképzettségre épülő, újabb végzettséget már nem adnak. A képzés speciális szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevél kiadásával zárul.

Karunkon a kifejezetten jogász végzettségű érdeklődők számára több speciális területen is kínálunk szakjogász képzéseket, valamint a nem jogász végzettségűek számára a szakterületen fontos és hasznos ismereteket nyújtó jogi szakokleveles szakember képzéseinket ajánljuk figyelmükbe.

Nappali és levelező tagozatos munkarend


Képzéseink jelentős részét nappali és levelező munkarendben egyaránt választhatják hallgatóink. A nappali tagozatos képzésekben résztvevők heti óraszáma 20-30 óra körül alakul (szaktól és félévtől függően), míg a levelező tagozatos képzés minden félévben - általában kéthetente – pénteki és szombati konzultációs hétvégékre összpontosul. A nappali és levelező tagozaton azonos szakon hallgatott tárgyak megegyeznek, és a képzést lezáró diploma sem különbözik.