Büntető Eljárásjogi TanszékDr. Tóth Andrea Noémi

Dr. Tóth Andrea Noémi

egyetemi tanársegéd
 ÁJK A/221. szoba
 52/512-700/77109
 toth.andrea.n@gmail.com
Kutatási területek: Távoltartás, kényszerintézkedések a büntetőeljárásban

Research Interests: Restraining order, coercive measures in the criminal procedure

» Bővebben
Dr. Háger Tamás

Dr. Háger Tamás

ítélőtáblai bíró, óraadó
ÁJK A/221. szoba

  77109

hatom0210@gmail.com


» BővebbenJózsa Krisztina

Józsa Krisztina

adminisztráció, ügyvivő-szakértő
Szoba: ÁJK C/8/B. szoba
Telefon: 52/512-700/74801 mellék
Email: jozsa.krisztina@law.unideb.hu