Tanulmányi ösztöndíj

Tanulmányi ösztöndíj csak az államilag támogatott, valamint a magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésben részt vevő hallgatónak adható. Tanulmányi ösztöndíjra a hallgatók az előző félévi tanulmányi eredményük alapján jogosultak külön pályázat nélkül. Az egyetemre első alkalommal beiratkozott hallgató a beiratkozását követő első tanulmányi időszakban tanulmányi ösztöndíjban nem részesülhet.

A hallgatók akkor részesülhetnek tanulmányi ösztöndíjban, ha az előző félévben legalább 20 kreditet, ezen belül legalább 15 szakmai kreditet szereztek, valamint teljesítették a tanulmányi ösztöndíjra vonatkozó, tanulmányi és vizsgaszabályzatban szereplő feltételeket. Külföldi felsőoktatási intézményben teljesített félév esetén a tanulmányi ösztöndíjra való jogosultság feltétele az adott intézményben összesen 15 kredit teljesítése.

A tanulmányi ösztöndíj megítélésének alapja az ösztöndíjindex. Az ösztöndíjindex a teljesített kreditek és a hozzájuk tartozó (legalább kettes) érdemjegyek szorzatainak összege osztva a vállalt kreditszámmal.

A tanulmányi ösztöndíjat a beiratkozott hallgatók az alábbiak szerint kapják

  • A hallgatói egyéni tanulmányi teljesítményeket a féléves ösztöndíjindexek/átlagok szerint évfolyamonként/szakonként/szakirányonként a legmagasabb ösztöndíjindextől/átlagtól kezdve csökkenő sorrendbe kell rendezni.
  • A rendezett – csökkenő – sorrend szerint 65% fölött 4 kategóriát kell képezni. A négy kategóriába a hallgatók legjobb teljesítményű 35 %-át kell besorolni. Az így képzett sávokba eső hallgatók aránya és az egyes sávokban érvényes tanulmányi ösztöndíjaknak az adott félévben rendelkezésre álló kerettől függően legmagasabb összege csökkenő teljesítmény szerinti sorrendben
    • I. sáv 5% 28.000 Ft/hó
    • II. sáv 10% 20.000 Ft/hó
    • III. sáv 10% 14.000 Ft/hó
    • IV. sáv 10% 10.000 Ft/hó

Amennyiben azonos tanulmányi ösztöndíjindexszel/átlaggal több hallgató rendelkezik, mint az egy sávba sorolhatók száma, akkor az érintett hallgatókra jutó tanulmányi ösztöndíjkeret átlaga ezen hallgatók ösztöndíjértéke. Ez alól kivételt képez a legalacsonyabb tanulmányi ösztöndíjra jogosító sáv alsó határa.

A félévre (5 hónapra) fizetendő tanulmányi ösztöndíjhoz a tanulmányi átlagot/ösztöndíjindexet a HKSZK számolja, ellenőrzi, elektronikus formában rögzíti, s közös egyetemi nyilvántartásban vezeti. A számításokat szeptember, illetve február végéig kell elvégezni. A hallgatók sorrendbe állítása, az adott évfolyamra a sávok és a kategóriák kialakítása után a hatályos ösztöndíjtáblázatot a honlapon közzé kell tenni úgy, hogy abból évfolyamonként/szakonként/szakirányonként a hallgatók számára egyértelműen megállapítható legyen, mely ösztöndíjindexhez mekkora összegű tanulmányi ösztöndíj tartozik.

Jogász szakon az utolsó szemeszterben akkor részesülhetnek a hallgatók tanulmányi ösztöndíjban, ha az ösztöndíj számításának alapjául szolgáló félévben legalább 15 kreditpont értékben teljesítettek kötelező és kötelezően választható tárgyakat.

A DE ÁJK vonatkozásában a tanulmányi ösztöndíj odaítélése szakonként, a szakokon belül pedig évfolyamonként történik. A tanulmányi ösztöndíj részletes szabályozását a Debreceni Egyetem Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzata tartalmazza.

Frissítés dátuma: 2018.09.27.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.