ERAMUS pályázat

A pályázat feltételei

  • A pályázó nem volt még ERASMUS ösztöndíjjal külföldön;
  • A pályázó magyar állampolgár, vagy állandó tartózkodási engedéllyel él Magyarországon;
  • A pályázat leadásának időpontjában legalább kettő lezárt egyetemi félévvel rendelkezik (MSc vagy PhD képzésben részt vevő hallgatók esetén a megelőző képzés félévei beszámítanak);
  • A pályázat beadási határidejét közvetlenül megelőzően lezárt négy aktív félévben az ösztöndíj indexek átlaga eléri a 3,50-ot. MSc képzésben résztvevők esetén a megelőző BSc képzés megfelelő féléveit kell számításba venni. Azon pályázók esetén, akiknek még összesen a teljes felsőfokú képzésük során nincs négy lezárt féléve, három, illetve kettő lezárt félév értékelése történik. 3,00 és 3,49 közötti átlagolt ösztöndíj index esetén, kivételes esetben, a szakvezető javaslata és indoklása alapján részesülhet a hallgató Erasmus ösztöndíjban, azonban csak akkor, ha a 3,50-t elérő átlagúak nem töltik ki a rendelkezésre álló mobilitási keretet, és az ösztöndíj elnyerése esetén is csak a kari, ill. szaki rangsor végére kerülhet;;
  • A megpályázott időszakban a pályázó hallgatói jogviszonyban lesz az egyetemmel;
  • A pályázó szakmailag felkészült arra, hogy külföldi egyetemen folytasson tanulmányokat;
  • A kiválasztott partneregyetemen végzett tanulmányi munka beszámítható a pályázó Debreceni Egyetemen végzett képzésébe (a minimális beszámítandó kreditérték szemeszterenként 15 kredit a Debreceni Egyetemen; ettől eltérni csak a szakfelelős vagy a Dékánia írásbeli indoklásával lehet);
  • A pályázó birtokában van a szükséges nyelvtudásnak (a partneregyetemen végzendő oktatás nyelve).

FIGYELEM!

A DE-ÁJK Tanulmányi Bizottsága az ERASMUS-os hallgatók tekintetében 2011. március 7-én az alábbi határozatot fogadta el: "A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Tanulmányi Bizottsága a Kar ERASMUS pályázatán külföldi részképzési ösztöndíjat nyert hallgatóitól megköveteli, hogy szemeszterenként legalább 10 hazai (DE ÁJK) kreditértékben teljesítsenek külföldi kurzusokat. Ezen túlmenően a külföldi részképzésből hazatérő hallgató a "Transcript of Records" leadásával együtt egy olyan legalább 15 oldalas dolgozatot köteles az ÁJK ERASMUS koordinátornak bemutatni, amely - a hallgató tanulmányi előrehaladására tekintettel -- évfolyamdolgozatának vagy szakdolgozatának választott témájához kapcsolódik, és a külföldi részképzésben végzett kutatások eredményét foglalja össze. A DE ÁJK a külföldi részképzést csak a fenti feltételek együttes teljesítése esetén fogadja el, és számol el krediteket a hallgatónak."

A pályázat kiírása

Az ERASMUS hallgatói mobilitási pályázatot minden tanév tavaszi félévében március végén vagy április közepén írja ki a Tempus Közalapítvány. A pályázni szándékozó hallgatók a pályázati feltételeket és a pályázathoz szükséges dokumentumokat a Debreceni Egyetem honlapján ismerhetik meg, illetve erről a honlapról tölthetik le.

Frissítés dátuma: 2019.01.07.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napján hatályba lépett Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ