PÓTFELVÉTELI INFORMÁCIÓK

A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán a 2018/2019. tanévben induló képzésekre pótfelvételi eljárás keretében is van lehetőség jelentkezni. A jelentkezési időszak 2018-ban július 27. és augusztus 6. között tart.

Az Állam- és Jogtudományi Kar vezetősége és oktatói úgy gondolják, hogy a kar sikerének és népszerűségének egyik záloga, hogy hallgatóink meg legyenek elégedve az oktatás minőségével, illetve az azt kiegészítő szolgáltatásokkal. A tömegképzés negatív következményeit intézményünkben mindeddig sikerült – a hallgatók és oktatók között élő kontaktust lehetővé tevő oktatási formák fenntartásával – kompenzálni. Az ún. kiscsoportos (gyakorlatorientált) foglalkozások, a tehetséggondozás, tutorálás különböző módjai ehhez megfelelő keretet biztosítanak. Az intézményünkhöz első helyen jelentkezők növekvő száma, illetve az évről évre közzétett hallgatói, munkaadói visszajelzések és elégedettségi mutatók arról tanúskodnak, hogy jó úton járunk.

Karunkon mentor-program működik, melynek célja, hogy az elsőéves hallgatók új környezetbe való beilleszkedését elősegítsük, és hasznos tanácsokkal szolgáljunk az egyetemi feladatok megfelelő szervezéséhez.

A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara a 2018-as nyári pótfelvételi eljárásban is várja a jelentkezőket

Az Állam- és Jogtudományi Karon igazgatásszervező, közigazgatás-szervező vagy igazságügyi igazgatási szakon diplomát szerzett volt hallgatóink – egyszeri kreditelismerési eljárással – 6 szemeszter alatt végezhetik el a jogász szakot. A kedvezményes lehetőségről bővebb tájékoztatást a https://jog.unideb.hu/hu/dokumentumok-hallgatoknak linken, a „Kreditelismerési eljárással kapcsolatos dokumentumok” között találnak. Az egyszeri kredit-elismerés lehetőségét irányadónak tekintjük a más egyetemen szerzett igazgatásszervező diplomák esetében is, de a Debreceni Egyetem fenntartja a jogot, hogy a tárgyak elismeréséről egyedileg határozzon az egyes tematikák közötti különbözőségek miatt.

A pótfelvételi jelentkezést kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani, a www.felvi.hu oldalon, előzetes regisztrációt követően. Az eljárási díjat banki átutalással vagy bankkártyás fizetéssel lehet kiegyenlíteni. A jelentkezéshez szükséges iratok listáját (bizonyítvány- és oklevélmásolatok, igazolások) a www.felvi.hu oldalon a „Felsőoktatási felvételi tájékoztatóban” találják. A felvi.hu oldal „Egyetem, főiskolák” menüpontjában találják a meghirdetett képzések listáját, a jelentkezési feltételeket, valamint a pontszámítás módját. A pótfelvételi eljárással kapcsolatban bővebb információkat a felvi.hu oldalon talál.

Az európai és nemzetközi üzleti jog LLM. angol nyelvű képzés felvételi elbeszélgetése 2018. augusztus 17-én 13 órától lesz a Dékáni tárgyalóban. Akik az elbeszélgetésen nem tudnak megjelenni, a megadott napon postára adott vagy e-mailben megküldött, angol nyelvű motivációs levéllel kiválthatják a személyes megjelenést.

Képzéseinkről bővebb információt honlapunkon, a képzések aloldalon talál.

További felvilágosításért kérem forduljanak bizalommal a következő elérhetőségekhez

 

Dékáni Hivatal

  • telefonszám: +36 52 512 701

Dr. Balla Zsuzsa oktatási referens

  • telefonszám: +36 30 509 9956

Frissítés dátuma: 2018.07.20.