Információk újonnan felvett hallgatóink számára

2017. szeptember 18. - 10:00

Tisztelt Hallgatónk!

Szeretettel köszöntjük a DE Állam- és Jogtudományi Kar hallgatói között. Röviden néhány fontos információval kívánunk segíteni abban a nem kevés új dologban, teendőben, ami a következő időszakban Önökre vár: 

 • Kérjük, hogy a kérelmeket a Tanulmányi Osztállyal szemben, a folyosón elhelyezett gyűjtőládába dobják be.
 • Neptunnal kapcsolatban mindenféle tájékoztatás a neptun.unideb.hu oldalon található (Neptun rendszerbe való első belépéshez regisztráció szükséges).
 • Kérjük, hogy a Neptun rendszeren kapott üzeneteket figyelmesen olvassák el, mert nagyon sok információt így juttatunk el Önökhöz. Az elektronikus tanulmányi rendszeren keresztül a hallgatónak tanulmányaival kapcsolatban küldött személyes üzenet hivatalos írásbeli tájékoztatásnak, felszólításnak minősül.
 • A kari honlapon a Karral kapcsolatos minden szükséges ismertető, dokumentumok (nyomtatványok a kérelmekhez), mintatantervek, órarendek stb. megtalálhatók.
 • Tárgyfelvételi, kurzusfelvételi időszak a Neptun rendszeren keresztül: szeptember 05. (kedd) – szeptember 22. (péntek) 24.00 óra. (Felvett hallgatókat a Tanulmányi Osztály regisztrálja a Neptun rendszerben aktív, vagy passzív félévre, attól függően, hogy a hallgató a beiratkozási lapon a személyes beiratkozás során milyen félévet kér.)

A térítési és juttatási szabályzat 26.§ (3) szerint

"A hallgató az adott félévre akkor regisztrálhat és vehet fel tantárgyat, ha az egyetemmel szemben fennálló minden korábbi tartozását rendezte, fizetési kötelezettségeit teljesítette. Több, azonos vagy különböző karokon folytatott képzés esetén az összes fizetési kötelezettség teljesítéséig egyik képzésére sem regisztrálhat aktív vagy passzív félévre és egyik képzésen sem vehet fel tantárgyat."

A mintatanterv alapján a teljesíteni kívánt tárgyakat, valamint a Munkavédelem tárgyat és a tárgyakhoz tartozó kurzusokat a Neptunban fel kell venni szeptember 22-ig. 

 • Kedvezményes tan- és/vagy vizsgarend kérhető (pl. betegség, szülés, külföldi tanulmányút esetén). A kérelemhez szükséges nyomtatvány a Kari honlapról letölthető, leadási határidő: szeptember 22. 16 óra.
 • Korábban teljesített tárgyak esetében kreditelismerés kérhető. A kreditelismeréssel kapcsolatos részletes információkat a kari honlapon elérhetik, kérjük, hogy az abban foglaltak (Útmutató, formanyomtatvány) alapos áttanulmányozása után adják be kérelmüket. A kreditelismerési kérelemben megjelölt tárgyakat a Neptun rendszerben is fel kell venni. Kérjük a határidők pontos betartását, késedelmes leadás esetén nem tudjuk elfogadni a kérelmeket.

Nyomtatvány a Kari honlapról tölthető le, beadási határidő: szeptember 22. 16 óra.

I. félévi (őszi) szorgalmi időszak: 2017. szeptember 18 - december 22.

1. szorgalmi héten (nappali tagozaton): 2017. szeptember 18 – 22: A kötelező tárgyak előadásai lesznek megtartva.
2. szorgalmi héttől (nappali tagozaton): 2017. szeptember 25-től: A kötelező tárgyak előadásai mellett minden más óra is meg lesz tartva (kötelező előadás, gyakorlat, kötelezően választható: „kosaras” és a szabadon választható tárgyak).

Levelező tagozaton órarend szerint lesz oktatás.

Tandíj befizetési határidő: 2017. október 31.

FONTOS!! A gyűjtőszámlára történő (banki) utaláskor a közlemény rovatba az alábbiakat kell feltüntetni: 

NK-Neptun kód hallgató neve 

(példa: NK-AB1234 Kiss József)

Ennek hiányában a pénz nem kerül a hallgató Neptun egyenlegére. A gyűjtőszámla adatai: 

Neve: NEPTUN gyűjtő számla

Számlaszáma: 10034002-00282871-01120008

Külföldről történő utalás esetén (visszautalás nem lehetséges): 

IBAN: HU32 1003 4002 0028 2871 0112 0008

SWIFT: HUSTHUHB 

A banki átutalást követően az összeg 2-3 munkanap után jelenik meg a hallgató Neptun egyenlegén, (tehát ha október 31. a fizetési határidő, a banki átutalást legkésőbb október 28-ig el kell végezni ahhoz, hogy a teljesítés október 31-ig megtörténhessen). Ezután kell a kiírt tételt befizetni a Neptunon keresztül (Pénzügyek, Befizetés, Félévek - 2017/18/1, Státusz - Aktív, Listázás, befizetendő tételt kipipálni a végén a négyzetrácsban, Tovább, Befizet). Javasoljuk, hogy 2-3 ezer Ft-ot mindig tartsanak a gyűjtőszámlájukon arra az esetre, ha sürgősen be kell fizetni valamit - nehogy lekéssenek a befizetési határidőkről (vizsgaidőszakban C vizsgára csak az utóvizsga díj befizetése után lehet jelentkezni!!). A tandíjat és egyéb díjakat nem fizető hallgatókat töröljük a hallgatói névsorból, ebben az esetben hallgatói jogviszony megszűnését követően is fennáll a tartozás. 

 • Kreditalapú tandíj fizetési kérelmet nem kell benyújtani. A 10 vagy annál kevesebb kreditet felvett hallgatóknak kreditalapú tandíj lesz kiírva. A kreditalapú tandíj mértéke kreditenként 7.000.-Ft.

Tájékoztatjuk, hogy a kreditalapú tandíj minimális összege a 2017/18-as tanév őszi félévében 14.000.-Ft (függetlenül a felvett kreditek számától).

 • Állami ösztöndíjas hallgatók az alábbiakat teljesítsék ahhoz, hogy ne kerüljenek át önköltséges képzésbe: utolsó két aktív félévben 36 kredit teljesítése, utolsó két aktív félév átlagában a tanulmányi átlag 2,25-öt érje el. (Kivételt képez ez alól az az aktív félév, melynek során a hallgató külföldi részképzésben vesz részt az intézmény hozzájárulásával.) Az állami ösztöndíjas hallgató hallgatói jogviszonyát a rektor által átruházott jogkörében a dékán megszünteti, illetve a hallgató kérelmére tanulmányait önköltséges képzésben folytathatja, amennyiben egy tárgy kreditjét három tárgyfelvétel után sem szerzi meg.

A befizetett tandíjból adó nem igényelhető vissza.

Az alábbi feladatokat a Hallgatói Adminisztrációs Központ végzi, kérdéseikkel legyenek szívesek a HAK munkatársait keresni (elérhetőség megtalálható a honlapon: http://hszk.unideb.hu/kapcsolat):

 • diákhitel 
 • tanulmányi ösztöndíj
 • diákigazolvány, matrica
 • tandíjkiírás, számlázás

További hasznos tudnivalók megtalálhatók a Kari honlapon.

Élményekkel teli egyetemi éveket és sikeres tanulmányokat kívánunk!

DE ÁJK Tanulmányi Osztály


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napján hatályba lépett Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ