Általános tájékoztató

A BEIRATKOZÁSOK időpontjai és helyszínei:

Szak

Tagozat

Időpont

Helyszín

Jogász

nappali, levelező

2018. 09. 03. 9.00 óra

TEOK* I. előadó

fszt. 113.

Igazságügyi igazgatási

nappali, levelező

2018. 09. 03. 13.00 óra

TEOK* I. előadó

fszt. 113.

Jogi felsőoktatási szakképzés

nappali, levelező

2018. 09. 04. 09.00 óra

TEOK* I. előadó

fszt. 113.

* Társadalomtudományi és Egészségtudományi Oktatási Központ (Kassai út 26.)

A beiratkozással és a tanulmányok megkezdésével kapcsolatosan a Neptun Rendszerben küldött üzenetek tartalmaznak további információkat. 


A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán a 2018/19. tanévben induló képzésekre felvételi eljárás keretében van lehetőség jelentkezni 2018. február 15. napjáig.

Az Állam- és Jogtudományi Kar vezetősége és oktatói úgy gondolják, hogy a kar sikerének és népszerűségének egyik záloga, hogy hallgatóink meg legyenek elégedve az oktatás minőségével, illetve az azt kiegészítő szolgáltatásokkal. A tömegképzés negatív következményeit intézményünkben mindeddig sikerült – a hallgatók és oktatók között élő kontaktust lehetővé tevő oktatási formák fenntartásával – kompenzálni. Ehhez az ún. kiscsoportos (gyakorlatorientált) foglalkozások, a tehetséggondozás, tutorálás különböző módjai ehhez megfelelő keretet biztosítanak. Az intézményünkhöz első helyen jelentkezők növekvő száma, illetve az évről évre közzétett hallgatói, munkaadói visszajelzések és elégedettségi mutatók arról tanúskodnak, hogy jó úton járunk.

Mindezek mellett mentori programot működtetünk, melynek célja, hogy az elsőéves hallgatók új környezetbe való beilleszkedését elősegítsük, és hasznos tanácsokkal szolgáljunk az egyetemi feladatok megfelelő szervezéséhez.

A 2018 szeptemberében tanulmányaikat megkezdő jogász, igazságügyi igazgatási alapszakos hallgatók – első féléves tanulmányi eredményük alapján – képzési költség-kedvezményben részesülhetnek már a tavaszi félév tandíjából.

A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara a 2018-as felvételi eljárásban várja a jelentkezőket 2018. február 15-ig

A felvételi eljárással kapcsolatban bővebb információkat a felvi.hu oldalon talál.

Képzéseinkről bővebb információt honlapunkon, a képzések aloldalán talál. További felvilágosítással a Dékáni Hivatal munkatársai készséggel állnak rendelkezésre.

Frissítés dátuma: 2018.09.27.