Kriminalisztikai szakokleveles rendvédelmi szakember

Szakfelelős: Dr. habil. Elek Balázs, tanszékvezető egyetemi docens

A képzés célja

A képzés segítséget nyújt ahhoz, hogy a speciális szaktudás birtokában a kriminalisztikai szakember felismerje a felmerült jogi problémák lényegét, azok megoldása érdekében képes legyen kapcsolatot teremteni, együttműködni más, elsősorban jogász szakemberekkel, különböző szakértőkkel.

A képzés alkalmassá tesz a munkavégzés során felmerülő problémamegoldásban a büntető eljárásjog és büntető anyagi jog mellett különösen a közigazgatási jogi és polgári jogi vonatkozások társítására, a szakterület nemzetközi együttműködési szabályainak áttekintésére. Megismertet az Európai Uniós szabályozással, valamint kiemelt jelentőséggel a bírói gyakorlattal, mindezt annak érdekében, hogy a felmerülő jogi kérdésekkel kapcsolatban a szakmai és háttértudományi területekre vonatkozó ismeretek alkalmazásával együtt a változó szakmai ismeretekre való reagálási készség megszerezhető legyen. A hallgatók elsajátítják a jogszabályok rendszerben történő értelmezésének és gyakorlati alkalmazásának képességét is.

Kinek ajánlható a képzés?

A jogalkalmazás különböző területein tevékenykedő rendőrtiszteknek, akiknek érdekük, hogy a különleges szakértelmet igénylő kriminalisztikai szakkérdésekben kellő jártasságot szerezzenek, a kapcsolódó tudományokban (orvostudomány, műszaki tudományok, közgazdaság-tudományok) véleményt adó szakértők vizsgálati módszereit és a vélemények lényegi kérdéseit szakszerűen értékelni, mérlegelni tudják.

A képzés által megszerezhető tudás

A képesítést megszerző rendőrtisztek alkalmassá válnak a kriminalisztikai problémák felismerésére, ezen belül az igazságügyi, orvostani, igazságügyi könyvszakértői, műszaki-technikai feltételek alapvető kereteinek megértésére, elsajátítják a kapcsolódó jogi megoldások értelmezésének készségét, tárgyalási és kommunikációs készségeket, a társadalmi részvétel különös jelentősége miatt konfliktuskezelési készségeket, és a mindehhez alapvetően szükséges rendszerező és feladatmegoldó készségeket.

A képzés az alapvető jogi ismereteken túl a szakképzettséghez, az ellátott feladatkörhöz (vezetői tevékenységhez) igazodó meghatározott körű szaktudást, többes szakértelmet biztosít. Ennek részeként meghatározott szakjogi és szakértői területeken olyan alapvető ismereteket szereznek a szakemberek, amelynek birtokában önállóan képesek egyes jogi, illetőleg szakértői ismereteket feltételező problémák megoldására, jogalkalmazói feladatok ellátására.

Főbb kurzuscsoportok

  • Kriminalisztikai elmélet: A kriminalisztika rendszere (belső tagozódása) és helye a bűnügyi tudományok sorában, a kriminalisztika fejlődési perspektívái és tendenciái, kriminalisztikai intézmény- és módszertörténet, bizonyításelmélet
  • Orvosszakértői ismeretek: Igazságügyi orvostan, igazságügyi elmekórtan, toxikológia, kábítószer-analitika, humángenetika
  • Igazságügyi műszaki ismeretek: anyagismeret, gépészeti, számítástechnikai, technológiai, villamosságtani, távközlési, környezetvédelmi, iparjogvédelmi, gépjármű ismeretek
  • Igazságügyi könyvszakértői ismeretek: Számviteli ismeretek, gazdasági elemzés fogalma és módszerei, pénzügyi alapismeretek, értékpapírok, tőzsde, biztosítások
  • Kriminalisztikai ismeretek: okmányszakértői ismeretek, kriminalisztikai hang-, kép-, szag-, beszéd-, írásazonosítás, helyszíni szemle, mikromaradványok, daktiloszkópia, nyomszakértés, ballisztika
  • Büntetőügyek legfelsőbb bírósági gyakorlata: élet- és személy elleni bűncselekmények, gazdasági és vagyon elleni bűncselekmények, közlekedési bűncselekmények, korrupciós bűncselekmények, a büntetőeljárás legfontosabb gyakorlati kérdései, a bűncselekmények minősítése, büntetéskiszabás

A képzés szerkezete: keresztféléves, 4 féléves levelező tagozatos struktúra (péntek-szombati napokon, félévente 4-5 alkalom)

A képzés díja: 120.000 Ft / félév

A képzés tanterve

Frissítés dátuma: 2018.09.27.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napján hatályba lépett Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ