Közpolitikai elemző

Szakfelelős: Dr. Fónai Mihály, tanszékvezető egyetemi docens

A képzés célja

A képzés először kínál lehetőséget arra Magyarországon, hogy Budapesten kívül is megjelenhessen az egyetemi képzési kínálatban az angolszász politikatudományban ismert és alkalmazott politikai elemző képzés.

A kurzus több tudományterület (alkotmányjog, jogbölcselet, médiajog, közigazgatás, közpolitika, politikai filozófia, politikatudomány, pszichológia, szociálpolitika) eredményeire építve vezeti be a résztvevőket a magyar és a nemzetközi politikai élet történéseinek elemzésébe, úgy, hogy kombinálja egymással az elméleti háttér megismertetését és az elemző készségek kialakítását.

A cél, hogy a politika világának történései iránt érdeklődők (vagy ezzel a területtel hivatásszerűen foglalkozók) mintegy „mögé lássanak" az eseményeknek, és képesek legyenek az elfogulatlan, pártatlan elemző szemszögéből feltárni okokat, trendeket, és kidolgozni esetleges megoldási javaslatokat.

A képzés tehát egyfelől a politikai helyzetfelmérés, értékelés és döntés készségeinek kifejlesztésére irányul, és az európai színvonalú magyar közszolgálat munkatársainak kinevelését szolgálja, ehhez kínál szocializációs keretet. Másfelől célja, hogy interdiszciplináris szemléletmódon alapuló, a politikatudomány fő területeit átfogó elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtson és hozzájáruljon a politika világával ismerkedő résztvevők professzionalizálódásához.

Mint az ország első - Debrecen székhelyű, és a Debreceni Egyetem lehetőségeire és a budapesti Bibó István Szellemi Műhely szellemi kapacitására és nemzetközi kapcsolataira támaszkodó - közpolitikai képzési központja, új távlatot nyit a jog- és államtudományi, valamint a politika- és társadalomtudományi képzésben részt vevők számára: politikaelméleti és interdiszciplináris alapozottságú közéleti szocializációt.

Kinek ajánlható a képzés?

A képzés keretében megszerzett ismeretek hasznosíthatók a politikai szférában (pártoknál, társadalmi szervezeteknél, parlamentben, hivatásos lobbi-szervezeteknél), illetve a köztisztviselői, közalkalmazotti szférában (állami, önkormányzati adminisztráció) és az Európai Unió közigazgatásában, hivatalaiban elhelyezkedni akarók számára. Így elsősorban az önkormányzatok, közintézmények vezetőinek és munkatársainak, választott képviselőtestületek tagjainak, politikai pártok, érdekképviseleti szervek, társadalmi szervezetek munkatársainak, aktivistáinak, a médiában dolgozó szakembereknek ajánlható.

A képzés elvégzése ezen túl hasznos a társadalomtudományok területén dolgozó kutatóknak, oktatóknak, a történelmet, társadalmi ismereteket oktató pedagógusoknak és a terület iránt érdeklődőknek, akik valamilyen egyetemi vagy főiskolai szintű diplomával rendelkeznek, és érdeklődésük vagy szakterületük okán gyakran kell foglalkozniuk a politikum szférájának jelenségeivel.

A képzés által megszerezhető tudás

A résztvevők megismerkedhetnek többek között a magyar politikai- és pártrendszer, illetve a közigazgatás és az alkotmányjog legfontosabb sajátosságaival, csoportos tréningeken sajátíthatják el és tapasztalhatják meg az alapvető csoportépítő és szocializációs technikákat, így ismerkedve meg a politikai pszichológia világával, vagy bírósági határozatok elemzésén keresztül foglalkozhatnak morális és jogbölcseleti, jogfilozófiai dilemmák gyakorlati vonatkozásaival.

A képzés szemléletében és módszertanában is más, mint a hasonló képzések, mert elsősorban nem elméleti ismeretek átadására épít, hanem elemzői készségek fejlesztésére, amit esetelemző szemináriumok, kiscsoportos vagy akár személyre szabott foglalkozások keretében próbál kifejleszteni. Ebből következően a kurzusok túlnyomó része a személyes munkára, aktív részvételre és interaktivitásra alapoz, nem pedig lexikális tudásanyag elsajátíttatására.

Fontosabb kurzusok

 • Alkotmányjogi alapismeretek
 • Alkalmazott jogbölcselet
 • Diskurzuselemzés
 • Készségfejlesztés - politikai pszichológia
 • Közigazgatás és közmenedzsment
 • Közpolitika, civilmenedzsment
 • Magyar politikai és önkormányzati rendszerek összehasonlítása
 • Médiajog
 • Nemzetközi politika: elméletek és esetelemzések
 • Politikai filozófia
 • Politikai retorika és szemantika
 • Politikai stratégiaalkotás és kommunikáció

A képzés szerkezete: 4 féléves levelező tagozatos struktúra

A képzés díja: 120.000 Ft / félév

A képzés tanterve

Frissítés dátuma: 2018.09.27.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napján hatályba lépett Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ