Jogi szakokleveles helyi jogszabályszerkesztő

Szakfelelős: Dr. Árva Zsuzsanna, habil. egyetemi docens

A képzés célja

A képzés célja, hogy megalapozza és összefoglalja a jogszabályalkotással kapcsolatos ismeretanyagot, fejlessze a stratégiai gondolkodást, amelynek birtokában a helyi jogszabályszerkesztő szakemberek alkalmassá válnak arra, hogy valamely komplex társadalmi vagy gazdasági problémára hatékony szabályt alkossanak.

Ennek keretében a szakképzés nemcsak a helyi (önkormányzati) jogalkotásról közvetít tudásanyagot, hanem érinti az Európai Unió központi és helyi jogalkotásának általános kérdéseit is, valamint az Alkotmánybíróság gyakorlatát.

Mindez lehetővé teszi, hogy a résztvevők alkalmassá váljanak az önkormányzati jogalkotás során megjelenő kodifikációs típushibák kiküszöbölésére, közérthető és alkalmazható szabályok tervezeteinek megalkotására, és összehangolják a jogalkotási folyamat során jelentkező szerteágazó elvárásokat.

Kinek ajánlható a képzés?

A képzés mindazoknak ajánlható, akik felsőoktatásban más képzési területen (agrártudomány, bölcsészettudomány, társadalomtudomány, informatika, igazgatás, nemzetvédelmi és katonai képzés, gazdaságtudomány, műszaki tudományok, orvos- és egészségtudomány, pedagógusképzés, sporttudomány, természettudomány, művészet, művészetközvetítés) alapképzésben alapfokozatot és szakképzettséget szereztek, és munkahelyi feladataik kapcsolódnak a normaalkotáshoz.

Így a képzés tekintetében elsődleges célcsoportnak tekinthetők azok a szervezetek és személyek, akiknek kifejezetten a feladatai közé tartozik a rendszeres és szervezett jogalkotási tevékenység. Ilyennek tekinthetők egyrészt a polgármesteri hivatalok, ahol külön jogi főosztály vagy osztály működik, és az ott tevékenykedők napi szinten alkotnak jogszabályt, másrészt a kisebb települések jegyzői, akikre egyedül hárul az adott önkormányzat valamennyi jogi szabályának előkészítése.

A képzés azok számára is hasznos segítséget nyújt, akik szintén általános szabályalkotó tevékenységet végeznek, ám ez nem jogszabályalkotásban nyilvánul meg, hanem más normatív szabályzatok létrehozásában.

A képzés által megszerezhető tudás

A képzés a mai változó jogszabályi környezetben naprakész és rendszerezett ismeretanyagot közvetít a jogalkotásról, amely jelenti elsősorban magára a jogalkotásra vonatkozó szabályokat, valamint azokat a határterületeket, amelyek ismerete elengedhetetlenül szükséges egy hatékony és jogszerű szabály megalkotásához.

A képzés segíti azon adottságok fejlesztését, amelyek a jogalkotásban részt vevő személyek számára szükségesek, így elősegíti a szabályozandó társadalmi viszonyok, valamint a határ- és háttérterületek alapos megismerését, fejleszti a logikus gondolkodást, amely együttesen teszi lehetővé a magas színvonalú, ám mégis közérthető normák alkotását és a típushibák elkerülését. Az érintett képzési területeken valamennyi, a képzésben részt vevő szakember hasznosíthatja a megszerzett szaktudást munkaköri feladatai ellátása során, illetőleg szakmai előmenetelében.

A szakképzettség alkalmazására elsősorban a helyi önkormányzati rendeletek és határozatok alkotásánál nyílik lehetőség, az önkormányzati jogalkotás valamennyi fázisában az előkészítéstől kezdve a végső megfogalmazáson át a hatásvizsgálatig. A szakképzettség ezen kívül jól hasznosítható minden olyan területen, ahol normaalkotásra van szükség, így a gazdálkodó vagy a non-profit szervezetek belső szabályzatainak és döntéseinek létrehozásánál.

Főbb kurzuscsoportok

A szakirányú továbbképzés figyelembe veszi, hogy a képzésében részt vevő hallgatók nem jogász diplomával rendelkeznek, így egyrészt elősegíti az alapozó jogi tudás megszerzését, másrészt kiegészítő és speciális tudást közvetít számukra, különös tekintettel a jogalkotás általános és speciális kérdéseire, az Alkotmánybíróság vagy az Európai Unió normáira vonatkozó jogalkalmazói gyakorlatra. A fontosabb kurzuscsoportok:

  • A jogalkotástan alapjai, módszerei
  • Jogtörténeti alapok, kodifikációtörténet
  • Szociológiai alapok: A hatásvizsgálat szociológiája; Jogi adatbázis-kezelés
  • Alkotmányjogi alapok: Alkotmányjogi alapismeretek; Alapjogok
  • Jogszabály-előkészítési ismeretek: Helyi önkormányzatok; Költségvetési alapismeretek; A törvényességi ellenőrzés gyakorlata
  • Jogszabály-szerkesztési ismeretek: A jogszabályszerkesztés elmélete és gyakorlata; Önkormányzati szabályzatok szerkesztése
  • Jogharmonizációs ismeretek: EU alapismeretek; Jogharmonizáció
  • Stilisztika és nyelvtudomány

A képzés szerkezete: 4 féléves levelező tagozatos struktúra (szombati napokon)

A képzés díja: 120.000 Ft / félév

A képzés tanterve

Frissítés dátuma: 2018.09.27.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napján hatályba lépett Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ