Jogi szakokleveles egészségügyi szakember

Szakfelelős: Prof. Dr. Csécsy György, tanszékvezető egyetemi tanár

A képzés célja

A képzés célja, hogy az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és egészségügyi felsőfokú képesítéssel rendelkező szakemberek az egészségügy működése és működtetése során felmerülő jogi, igazgatási problémák megoldására, az új szabályok alkalmazására és helyi végrehajtásának megszervezésére képessé váljanak, az egészségügyi vállalkozások működtetése során a jogszabályoknak megfelelően járjanak el. Alkalmasak legyenek stratégiai gondolkodásra, átfogó jogi és igazgatási feladatok megoldására, jogi döntések előkészítésére, végrehajtására.

Ennek megfelelően olyan szakemberek kerülhetnek ki a képzésből, akik a jog módszertanának, céljainak és gyakorlati technikájának, továbbá az államtudományok, a jog alapjainak és a jogalkotás, jogalkalmazás módszereinek, a jogrendszer intézményei működésének elméletében és gyakorlatában jártasak.

A képzés a lexikai ismeretek mellett a hivatás végzéséhez szükséges képességek elsajátíttatására törekszik, különös hangsúlyt helyez a tágan értelmezett jogtudomány menedzsment-szemléletű oktatására. Az oktatás során feladatmegoldásokat és interaktív képzési technikákat is alkalmazunk.

Kinek ajánlható a képzés?

A képzés azoknak ajánlható, akik az orvos- és egészségtudományi képzési területen alapképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben szerzett oklevéllel és szakképzettséggel rendelkeznek. Bekapcsolódhatnak a képzésbe a fenti képzési területen szerzett főiskolai vagy egyetemi oklevéllel rendelkezők is.

A képzés által megszerezhető tudás

A képzés hasznosságát számos tényező indokolja. Mindenekelőtt az egészségügyi ellátás területére vonatkozó jogszabályok nagy tömege, illetőleg azok a speciális rendelkezések, amelyek az egészségügy sajátos felelősségi rendszerére vagy az egészségüggyel összefüggő adó- és társadalombiztosítási intézmények működésére vonatkoznak.
Szükség van arra is, hogy az egészségügy különböző területén dolgozó szakemberek számára feladataik ellátásához nélkülözhetetlen speciális jogi ismeretek megszerzése célirányosan és hatékony formában biztosított legyen.

A képzésben részt vevők jogi és egészségügyi jogi, igazgatási ismeretek alapján az ágazatban való szervezeti tájékozódó képességet szereznek, vezetői beosztásban az általános szervezői, munkáltatói ismeretek megfelelő alkalmazására, az egészségügyi ágazaton kívül álló partnerekkel történő szakmai-szerződéses kapcsolatok áttekintésére válnak alkalmassá.
Ezen túl képessé válnak a betegellátással kapcsolatos konfliktushelyzetek felismerésére és megfelelő kezelésére, a betegjogok gyakorlati érvényre juttatására, egy-egy egészségügyi szolgáltató vagy annak egy részlege, továbbá egészségügyi vállalkozások működésének megszervezésére, szakmai ellenőrzési feladatok megszervezésére és jogszerű kivitelezésére, szakmai jogszabályok megalkotására, előkészítésére, a szakmán belüli képzési és továbbképzési programokban az igazgatási-szervezési ismeretek átadására.

Főbb kurzuscsoportok

  • Jogelméleti alapismeretek
  • Államszervezeti, közigazgatási, pénzügyi jogi alapismeretek
  • Polgári jogi, munkajogi alapismeretek
  • Adatvédelem és titokvédelem
  • Egészségügyi igazgatás, egészségügyi jog, az Európai Unió egészségügyi joga
  • Egészségügyi vállalkozások joga
  • Minőségbiztosítás és felelősségi rendszer az egészségügyben
  • Társadalombiztosítás, egészségbiztosítás, az egészségügyi intézmények társadalombiztosítási finanszírozása

A képzés szerkezete: 4 féléves levelező tagozatos struktúra (szombati napokon)

A képzés díja: 120.000 Ft / félév

A képzés tanterve

Frissítés dátuma: 2018.09.27.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napján hatályba lépett Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ