Jogi szakokleveles gazdasági szakember

Szakfelelős: Dr. Szikora Veronika, habil. egyetemi docens

A képzés célja

A képzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik a jog alapjainak és a jogalkotás, jogalkalmazás módszereinek, a jogrendszer intézményei működésének elméletében és gyakorlatában jártasak és a megszerzett tudás ismeretében alkalmasak a stratégiai gondolkodásra, átfogó jogi és igazgatási feladatok megoldására, jogi döntések előkészítésére, végrehajtására. A képzés segítséget nyújt ahhoz, hogy a speciális szaktudás birtokában az adott szakember felismerje a felmerült jogi problémák lényegét, és képessé váljon a megszerzett szakmai ismeretek gyakorlati alkalmazására, a szakterület változó ismeretei és a vonatozó jogszabályok önálló feldolgozására és alkalmazására.

Kinek ajánlható a képzés?

A képzés azoknak ajánlható, akik valamely agrártudományi, gazdaságtudományi, informatikai, műszaki, természettudományi képzési területen alapképzésben szerzett oklevéllel és szakképzettséggel rendelkeznek (pl. mezőgazdasági mérnök, villamosmérnök, közgazdász, biológus, gazdaságinformatikus stb.), vagy . A képzésbe bekapcsolódhatnak a fenti képzési területeken szerzett főiskolai vagy egyetemi végzettséggel rendelkezők is.

A képzés által megszerezhető tudás

A képzés biztosítja a gazdasági élet és a közigazgatás különböző területein dolgozó szakemberek számára az alapképzettségükhöz kapcsolódó azon jogi ismeretek megszerzését, amelyek birtokában hatékonyabban képesek vezetői vagy más munkakörben, továbbá vállalkozói vagy más gazdasági tevékenységük során komplex feladatok ellátására.

A szakirányú továbbképzés céljának megfelelően az érintett gazdasági szakemberek részére a szakképzettségükhöz, az ellátott feladatkörükhöz (vezetői tevékenységükhöz) igazodó meghatározott körű szaktudást, többes szakértelmet biztosít a képzés.
Ennek részeként az alapozó jogi ismeretek mellett meghatározott szakjogi területeken olyan alapvető ismereteket szereznek a szakemberek, amelynek birtokában önállóan képesek egyes jogi problémák megoldására, jogalkalmazói feladatok ellátására. Az érintett képzési területeken valamennyi, a képzésben résztvevő szakember hasznosíthatja a megszerzett szaktudást munkaköri feladatai ellátása során, illetőleg szakmai előmenetelében.

Főbb kurzuscsoportok

  • Jogelméleti alapok
  • Közjogi alapismeretek: Közigazgatási jogi alapismeretek; Alkotmányjogi alapismeretek
  • Magánjogi alapismeretek: Polgári jogi alapok; Bevezetés a modern európai magánjogba
  • Gazdasági (társasági, cégjogi) ismeretek: Társasági jog és cégjog; Csődjog és versenyjog
  • Munkajogi és szociális jogi alapismeretek: Munkajogi alapismeretek; Társadalombiztosítási jog
  • Célirányos jogi ismeretek: Nemzetközi magánjog - nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga; Iparjogvédelem; Fogyasztóvédelmi jog; Társadalombiztosítási jog; Pénzügyi jog; Polgári eljárásjog; Gazdasági büntetőjog; Az EU intézmény- és jogrendszere; Jogi adatbázis kezelés

A képzés szerkezete: 4 féléves levelező tagozatos struktúra (szombati napokon)

A képzés díja: 120.000 Ft / félév

A képzés tanterve

Frissítés dátuma: 2018.09.27.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napján hatályba lépett Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ