Ingatlanforgalmi szakjogász

Szakfelelős: Prof. Csécsy György, tanszékvezető egyetemi tanár

A képzés célja

A képzés indokoltságát elsősorban az adja, hogy az általános jogász képzés során igen kevés idő jut az ingatlanjogi kérdések részletes megtárgyalására, így minden mozzanatra kiterjedő ismeretanyagot a szakjogász képzés képes nyújtani.

Ingatlanjoggal kapcsolatos kérdések minden jogász tevékenysége kapcsán felmerülnek, legyen az bíró, ügyész, közjegyző, jogtanácsos, ügyvéd vagy közigazgatási jogász. Az ingatlanügyek ugyanis nem csupán a mélyreható elméleti megalapozást, hanem a bírói-ügyvédi-közjegyzői gyakorlat rendszeres és rendszerszerű ismeretét is megkövetelik.

Az ingatlanjog négy jogágat érint közelebbről: a közigazgatási jogot, a polgári jogot, a polgári eljárásjogot és a pénzügyi jogot. Interdiszciplináris területről van tehát szó, amely e klasszikus ágazatokon kívül igen szorosan kapcsolódik a közgazdaságtanhoz, a marketinghez, a térképészethez, a településrendezéshez, valamint az építéstervezéshez is. A képzés mindezen ismeretanyagot igyekszik felölelni.

A képzés célja, hogy az alapképzést meghaladó jogi és nem jogi ismeretek megszerzését biztosítsa az ingatlanforgalom területén egyfelől az üzleti-kereskedelmi, másfelől a hatósági jogalkalmazási szférában tevékenykedő gyakorló jogászok, így különösen az ingatlan-beruházások, ingatlanhitelezés vagy ingatlanjogi jogviták területén tevékenykedő, ilyen szakterületre szakosodni kívánó jogtanácsosok, ügyvédek, továbbá az ilyen ügyekben eljáró hatósági jogászok, ügyészek, bírák számára.

Kinek ajánlható a képzés?

Minden jogász végzettséggel rendelkező érdeklődőnek, aki az ingatlanjog területén az alapképzéshez képest mélyrehatóbb ismereteket szeretne szerezni.

A képzés által megszerezhető tudás

Mivel az oktatásban olyan tanárok vesznek részt, akik vagy már hivatásuk megkezdése előtt a gyakorlatban dolgoztak, vagy jelenleg is praktizálnak, kevesebb elmélet és nagytömegű gyakorlat jellemzi a képzést. A képzést elvégzők tehát naprakész, a gyakorlatban hatékonyan alkalmazható ismeretanyagot kapnak az ingatlanjog területén. A részt vevők megismerkednek a vonatkozó bírói gyakorlattal, és a kevésbé ismert közjegyzői és ügyvédi gyakorlattal is, melyek ismerete nagy segítséget nyújt munkájuk eredményességéhez.

Főbb kurzuscsoportok

  • Polgári és családi jog
  • Bank- és hitelezési jog, pénzügyi jog
  • Magyar és európai föld- és ingatlanjog
  • Peres és nemperes eljárásjog, ingatlan-nyilvántartási jog
  • Településrendezési és -fejlesztési jog, építési jog és igazgatás
  • Ingatlanértékelés, ingatlan-projektfinanszírozás és marketing

A képzés szerkezete: 4 féléves levelező tagozatos struktúra (szombati napokon)

A képzés díja: 120.000 Ft / félév

A képzés tanterve

Frissítés dátuma: 2018.09.27.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napján hatályba lépett Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ