A kar története

I. A TÖRTÉNELMI MÚLT

II. A RÉGI-ÚJ DEBRECENI JOGI KAR

III. HOL TARTUNK MOST?

Balogh Judit


(1) A negyedik, az orvostudományi kar ugyanis csak a későbbiekben indította meg a képzést.
(2) Eközben a Hittudományi Karon hét nyilvános rendes tanár és négy előadó, a bölcsészettudományi karon pedig hat nyilvános rendes és három nyilvános rendkívüli tanár nyert kinevezést az 1914/15. tanévre. Vö.: Rectori beszámoló, in: A debreceni magyar királyi tudományegyetem évkönyve és almanachja az 1914/1915. évről (a továbbiakban: Évkönyv), V. függelék, 48.
(3) Az I. félévben 199 rendes és 16 rendkívüli hallgató, azaz mindösszesen 215 fő tanult a karon, miközben a II. félévben 198 rendes hallgató iratkozott be akkor, amikor az egyetem összes hallgatói létszáma 354 illetve 332 volt. in: Rectori beszámoló, Évkönyv 1914/1915, VI. függelék, 49.
(4) Berényi Dénes: Gondolatok a debreceni Jogi Karról és a jogászképzésről. Debreceni Szemle 2001/3, 443.
(5) Minden rektori méltóságot viselt jogászprofesszort bemutat a P. Szabó Béla és Madai Sándor szerkesztésében Debrecenben, 2002-ben megjelent A Debreceni Tudományegyetem jogász rektorai (1915-1947) c. kötet, a kar oktatóinak munkásságát pedig A Debreceni Tudományegyetem jogtanárai (1914-1949) c. munka eddig megjelent I-II. kötete (Debrecen, 2004. és 2006.) tárgyalja.
(6) Hollósi Gábor: A debreceni jog- és államtudományi kar története (1914-1949) Debrecen 2007.

Frissítés dátuma: 2019.06.05.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.