A Kar oktatóinak megjelent monográfiái (2015)

 • Bartha Ildikó: Nemzetközi szerződések mozgásban - Alkotmányos és nemzetközi jogi kihívások az Európai Unió külkapcsolataiban, Budapest-Pécs, Dialóg Campus Kiadó, 358. oldal, ISBN:
 • Csűrös Gabriella: Az Európai Unió pénzügyei. Tanulmány az integrációs pénzügyi jog köréből, Budapest, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 416. oldal, ISBN: 978-963-258-273-3
 • Elek Balázs – Fázsi László (szerk.): Az ítélőmesterség dilemmái. Tanulmányok Dr. Remes Zoltán bíró emlékére, Debrecen, Printart Press Kft., 326. oldal, ISBN: 978-963-89963-4-3
 • Fézer Tamás, Bodnár Zsuzsanna, Metzinger Péter, Osztovits András: A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény kommentárja, Budapest, OPTEN Informatikai Kft., 439. oldal, ISBN: 978-615-5122-05-7
 • Fodor László: Klímavédelem az energiajogban – szabályozási modellek Németországból, Budapest, Wolters Kluwer (Complex), 218. oldal, ISBN: 978 963 295 449 3
 • Fónai Mihály: Joghallgatók: honnan jönnek és hová tartanak?, Debrecen, Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar – DELA Könyvkiadó Kft., 145. oldal, ISBN:
 • Kiss Tibor: A haszonbérleti szerződés – A mezőgazdasági haszonbérlet, Budapest, 380. oldal ISBN: 978 963 121 054 5
 • Molnár Judit – Nyilas Anna: A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény, Budapest, Opten Kiadó, 187. oldal, ISBN: 978-615-5122-06-4
 • Nádas György – Rab Henriett – Sipka Péter – Zaccaria Márton Leó: Kommentár a 2012. évi I. törvényhez, Budapest, Opten Informatikai Kft. Prugberger Tamás - Nádas György: Európai és magyar összehasonlító kollektív munkajog, Budapest, CompLex Kiadó, ISBN: 978 963 295 405 9
 • Sipka Péter: A munkáltatói kárfelelősség alakulása a bírói gyakorlat tükrében, Budapest, HVG-ORAC, 240. oldal, ISBN: 978 963 258 291 7
 • Veszprémi Bernadett: Az információs társadalom kihívásai és a közigazgatás reakciói, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 210. oldal, ISBN: 9789633184844
 • Zaccaria Márton Leó: Az egyenlő bánásmód elvének érvényesülése a munkajog területén a magyar joggyakorlatban, Budapest, HVG-ORAC, 384. oldal, ISBN: 978 963 258 289 4
 • Zoványi Nikolett: A felelősség kérdései az utazási szerződések és az utasjogok körében, Budapest, HVG-ORAC, 304. oldal, ISBN: 978 963 258 290 0

Frissítés dátuma: 2018.09.27.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napján hatályba lépett Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ