Kari Tanács

A Kari Tanács a Kar legfőbb döntéshozó testülete, a Kar demokratikus működésének alapköve. Tagjai a Kar munkatársainak választott képviselői, hivatalból a dékáni vezetés és a hallgatókat képviselő hallgatói önkormányzati tagok. A Kari Tanács feladatai sokrétűek.

A Kari Tanács tehát

  • elfogadja a kari költségvetést,
  • dönt kari kitüntetések alapításáról és odaítéléséről,
  • a kari szabályzatokat elfogadásra javasolja a Szenátusnak,
  • dönt a kari képzési programokról (új szakok indítás, meglevő szakok mintatanterveinek elfogadása),
  • véleményt nyilvánít valamennyi kari személyzeti kérdésben (pályázatok kiírása, pályázók véleményezése),
  • dönt a kari vezetőkről (dékán, dékánhelyettesek) és a kari bizottságok tagjairól, és
  • dönt a hallgatói tanulmányi pályázatok rangsorolásáról (köztársasági ösztöndíj, kiemelt ösztöndíj, demonstrátor).

A Kari Tanács határozatai

Frissítés dátuma: 2018.09.27.