Polgári Eljárásjogi Tanszék

Tanszéki
munkatársaink

Tanszéki
dokumentumtár

Oktatott
tárgyak

 

Bemutatkozás

A polgári eljárásjog az 1949-ig működő debreceni jogi kar oktatási kínálatának – polgári törvénykezési jog néven – egyik legfontosabb tárgya volt. Kiváló professzorok, Bacsó Jenő, Sárffy Andor neve és munkássága fémjelezték a törvénykezési jog és a hozzá kapcsolódó peres és peren kívüli eljárások színvonalas oktatását.

Az 1996-ban újrainduló debreceni jogi oktatás intézményi-szervezeti rendjének kiépülésével párhuzamosan az önálló Polgári Eljárásjogi Tanszék 2001-ben alakult meg. 2001-ig a polgári jogi tanszék (csoport) körébe tartozott a polgári eljárásjog (az újraalakuláskor polgári törvénykezési jog) oktatása. Az önálló tanszék vezetője Dr. Gyekiczky Tamás egyetemi docens lett, a tanszéken oktatott (2007-ig, nyugdíjba vonulásáig) Dr. Matúz György egyetemi docens, Dr. Bánszegi Judit és Dr. Kiss-Gáll Éva tanársegédek (2005-ig), majd 2004-től Dr. Molnár Judit és 2005-től Dr. Nyilas Anna egyetemi adjunktusok. A tanszék vezetését 2012. április 1-től Dr. Pribula László egyetemi docens vette át. A tanszék megalakulásától kezdve óraadóként tanít kötelező tárgyakat és speciális kollégiumokat Dr. Drexlerné Dr. Karcub Edit ítélőtáblai bíró. Speciális kollégiumot tart Dr. Zákány Judit, aki 2014 és 2016 között óraadóként, 2016. december 1-től tudományos munkatársként vesz részt a tanszék tevékenységében. Közreműködött az oktatásban és a diákköri tevékenységekben a 2015/16-os tanévben dr. Kőműves Barbara, majd a 2016/17-es tanévtől dr. Ferenczy Áron nappali tagozatos doktorandusz. Kiemelkedő segítséget nyújtanak a Debreceni Jogi Klinika programjában és eseti konzultációkban dr. Dzsula Mariann és dr. Csikiné dr. Gyuranecz Márta, a Debreceni Ítélőtábla bírái, valamint dr. Pál Szilvia, a Debreceni Ítélőtábla bírósági titkára.

A tanszék személyi összetétele tükrözi a tanszék oktatási stratégiáját, ami a kötelező egyetemi tárgyak mellett minél több, a joggyakorlat fontos és lényeges területeinek oktatási bemutatása. A joganyag fejlődése, a jogászi munka egyre komplexebb ismeretanyaga miatt a két féléves, szigorlattal záruló Polgári Eljárásjog oktatása kibővült a következő félévben a Nemperes és Európai Polgári Jogi Eljárások tárgy keretében az Európai Unió polgári eljárásjoga, illetve a legfontosabb nemperes eljárások sajátos problémáinak vizsgálatával.

A jogi oktatás mellett a tanszék az igazságügyi igazgatási szakon a Polgári Eljárásjog, a Nemperes és Európai Polgári Jogi Eljárások, az Igazságügyi Szervezet és Igazgatás, valamint az Igazságügyi Statisztika; a jogi asszisztens képzésben a Polgári Eljárásjog és az Igazságügyi Ügyvitel tantárgyaknak. Az LLM képzésben a tanszék gondozza az International Commercial Arbitration elnevezésű kurzust.

A tanszék munkatársai részt vesznek a különböző karok MA képzéseiben, bekapcsolódnak a posztgraduális oktatási kínálat kialakításába. Így az egyetemen belül, de az egyetemen kívül is felvállalták az eljárásjogok, európai polgári eljárásjog, az Európai Unió szervezett jogvédelméhez kapcsolódó tárgyak meghirdetését, átoktatását. A tanszék szervezésében folyik a kar ingatlanforgalmi szakjogász képzése. Együttműködés alapján állandó kurzusok tartására kerül sor az egyetem Általános Orvostudományi Karán, valamint a Debreceni Hittudományi Egyetemen.

A tanszék munkatársai kutatási témáikkal nagyrészt lefedik a tanszék szakmai működésének területét. Így a peres és nem-peres eljárások, a perjog 1945 utáni története, az európai polgári eljárásjog rendszere és problémái, illetve az ingatlanjogi eljárások alkotják a tudományos munka főbb csomópontjait.

A tanszék oktatási tevékenységét rendszeres diákköri munka egészíti ki. Diákkörünk eddigi legnagyobb eredményei a 2007-es, majd a 2017-es OTDK Polgári Eljárásjogi Szekciójában elért első helyezések volt.

Frissítés dátuma: 2018.09.27.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.