Tanszékek

A Karon az oktatás és kutatás tanszéki keretek között szerveződik. A Kar tanszékeiről, a tanszékek elérhetőségéről, adminisztrációjáról, munkatársairól, oktatási és kutatási tevékenységéről az alábbi menüpontokban szerezhető információ.

Agrárjogi, Környezetjogi és Munkajogi Tanszék
Tanszékvezető: Prof. Dr. Fodor László, egyetemi tanár

Alkotmányjogi Tanszék
Tanszékvezető: Dr. Sólyom Péter, egyetemi docens

Büntető Eljárásjogi Tanszék
Tanszékvezető: Dr. Elek Balázs, habil. egyetemi docens

Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék
Tanszékvezető: Dr. Madai Sándor, egyetemi docens

Európa-jogi és Nemzetközi Jogi Tanszék
Tanszékvezető: Prof. Dr. Várnay Ernő, egyetemi tanár

Jogbölcseleti és Jogszociológiai Tanszék
Tanszékvezető: Prof. Dr. Szabadfalvi József, egyetemi tanár

Jogtörténeti Tanszék
Tanszékvezető: Prof. Dr. Szabó Béla, egyetemi tanár

Közigazgatási Jogi Tanszék
Tanszékvezető: Prof. Dr. Balázs István, egyetemi tanár

Közpolitikai és Alkalmazott Szociológiai Tanszék
Tanszékvezető: Prof. Dr. Fónai Mihály, egyetemi tanár

Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék
Tanszékvezető: Prof. Dr. Horváth M. Tamás, egyetemi tanár

Polgári Eljárásjogi Tanszék
Tanszékvezető: Dr. Pribula László, habil. egyetemi docens

Polgári Jogi Tanszék
Tanszékvezető: Prof. Dr. Csécsy György, egyetemi tanár

Nemzetközi kommunikációs szakcsoport
Csoportvezető: Dr. Fézer Tamás, habil. egyetemi docens

Frissítés dátuma: 2018.09.27.