KUTATÁSAINK


Dr. Bencze Mátyás
tudományos dékánhelyettes

Az Állam- és Jogtudományi Kar oktatói oktatási tevékenységük mellett sokoldalú tudományos kutatómunkát folytatnak. Ezt jelzi az oktatók által jegyzett tudományos közlemények, monográfiák nagy száma, valamint az oktatást segítő saját tankönyvek, jegyzetek gazdag skálája. A kar oktatói számos hazai és nemzetközi tudományos programban, konferencián és kutatásban vesznek részt.

Kari folyóiratok

A kar saját periodikája a Pro Futuro – A jövő nemzedékek joga című, félévente megjelenő jogtudományi folyóirat, a Collectio Iuridica Universitatis Debreceniensis című kari akta, és az félévente megjelenő Debreceni Jogi Műhely.

A Jogtörténeti Tanszék gondozásában megjelent a két világháború közötti időszak debreceni jogászképzésének történetét feldolgozó kétkötetes kiadványunk is; ezekben a kötetekben a Debreceni Tudományegyetem akkori jogász rektorainak és jogtanárainak életrajzát dolgozták fel karunk oktatói.

A Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola rendszeresen megjelenő kiadványa a Profectus in Litteris, melyben a doktori iskola hallgatói legújabb kutatási eredményeiket közlik.

Kari könyvsorozat

A Gondolat Kiadóval együttműködésben kari könyvsorozatot indítottunk útjára. A könyvsorozat oktató kollégáink tollából született monográfiákat foglal magában. A könyvsorozat eddig megjelent köteteiről ide kattintva tájékozódhat.

Hallgatóink bevonása

A hallgatók és az oktatók együttműködésével számos tudományos programot kínálunk a Kar hallgatói számára: évek óta nagy érdeklődésre tart számot az őszi szemeszter elején szervezett Kutatók éjszakája, továbbá tanévenként két hetet csak a tudománynak szentelünk különböző konferenciák, perbeszédversenyek, szakmai előadások, önszerveződő hallgatói programok, tudományos diákkörök megrendezésével. 2006 óta nemzetközileg elismert szaktekintélynek számító amerikai jogászprofesszorok, más meghívottak és saját oktatóink szélesítik idegennyelvű előadásaikkal hallgatóink látókörét, és kínálnak számukra kitekintési lehetőséget más jogrendszerekre. A tanszéki tudományos diákkörök keretében rendszeresen vendégeink Magyarország vezető jogászai, gyakorlati szakemberei.

Kiemelt figyelmet fordítunk a hallgatók tudományos érdeklődésének kielégítésére. A tudományos diákköri munka rendszeres és magas színvonalú több tárgyban, így különösen az Európa-jogi, munkajogi, polgári jogi, nemzetközi jogi, közigazgatási jogi és pénzügyi jogi területeken.

A külföldi sikereken túl (például a hazai 1. helyezés következtében továbbjutó csapatunk Genfben középdöntős lett a European Law Moot Court Competition elnevezésű európa-jogi jogesetmegoldó versenyen) hallgatóink rendszeresen jó eredményeket érnek el az országos tudományos diákköri konferenciákon is.

A legjobbak számos formában (tanszéki koordinátor, DETEP-hallgató) bekapcsolódnak a tanszékek munkájába. Emellett a kar támogatja a hallgatói önszerveződéseket (például Pro et Contra egyesület) és a hallgatói szakmai kirándulásokat (Európai Uniós intézmények látogatása, börtönlátogatás, DNS laboratórium meglátogatása).

Frissítés dátuma: 2018.09.27.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.