PÓTFELVÉTELI INFORMÁCIÓK

A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán a 2019/2020. tanévben induló képzésekre pótfelvételi eljárás keretében is van lehetőség jelentkezni. A jelentkezési időszak 2019-ben július 29 és augusztus 7. között tart.

 

TRI_0960.jpg

Az Állam- és Jogtudományi Kar vezetősége és oktatói úgy gondolják, hogy a kar sikerének és népszerűségének egyik záloga, hogy hallgatóink meg legyenek elégedve az oktatás minőségével, illetve az azt kiegészítő szolgáltatásokkal. A tömegképzés negatív következményeit intézményünkben mindeddig sikerült kompenzálni. Az ún. kiscsoportos (gyakorlatorientált) foglalkozások, valamint a tehetséggondozás különböző módjai ehhez megfelelő keretet biztosítanak. Az intézményünkhöz első helyen jelentkezők növekvő száma, illetve az évről évre közzétett hallgatói, munkaadói visszajelzések és elégedettségi mutatók arról tanúskodnak, hogy jó úton járunk.

Karunkon mentor-program működik, melynek célja, hogy az elsőéves hallgatók új környezetbe való beilleszkedését elősegítsük, és hasznos tanácsokkal szolgáljunk az egyetemi feladatok megfelelő szervezéséhez.

A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara a 2019-es nyári pótfelvételi eljárásban is várja a jelentkezőket

Az Állam- és Jogtudományi Karon igazgatásszervező, közigazgatás-szervező vagy igazságügyi igazgatási szakon diplomát szerzett volt hallgatóink – egyszeri kreditelismerési eljárással – 6 szemeszter alatt végezhetik el a jogász szakot. A kedvezményes lehetőségről bővebb tájékoztatást a https://jog.unideb.hu/hu/dokumentumok-hallgatoknak linken, a „Kreditelismerési eljárással kapcsolatos dokumentumok” között találnak. Az egyszeri kredit-elismerés lehetőségét irányadónak tekintjük a más egyetemen szerzett igazgatásszervező diplomák esetében is, de a Debreceni Egyetem fenntartja a jogot, hogy a tárgyak elismeréséről egyedileg határozzon az egyes tematikák közötti különbözőségek miatt.

 

TRI_9039.jpg

 

A pótfelvételi jelentkezést kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani, a www.felvi.hu oldalon, előzetes regisztrációt követően. Az eljárási díjat banki átutalással vagy bankkártyás fizetéssel lehet kiegyenlíteni. A jelentkezéshez szükséges iratok listáját (bizonyítvány- és oklevélmásolatok, igazolások) a www.felvi.hu oldalon a „Felsőoktatási felvételi tájékoztatóban” találják. A felvi.hu oldal „Egyetem, főiskolák” menüpontjában találják a meghirdetett képzések listáját, a jelentkezési feltételeket, valamint a pontszámítás módját. A pótfelvételi eljárással kapcsolatban bővebb információkat a felvi.hu oldalon talál.

Az európai és nemzetközi üzleti jog LLM motivációs beszélgetésére (amely az eddig a határidőig a email címre megküldött motivációs levéllel is kiváltható) 2019. augusztus 16. 13 órakor kerül sor a Dékáni Hivatalban.

Képzéseinkről bővebb információt honlapunkon, a képzések aloldalon talál.

További felvilágosításért kérem forduljanak bizalommal a következő elérhetőségekhez:

  • telefonszám: +36 52 512 701
  • központi e-mail cím:

Updated: 2019.09.08.


Dear User!

 

The University of Debrecen considers the protection of personal data and the information provided to be of paramount importance. We hereby inform you that the University of Debrecen has reviewed its processes and incorporated the requirements of GDPR into his own data management and data protection activities, which entered into force on may 25,2018. The personal data of the users has been carefully handled by the University of Debrecen, it complies with the applicable data management regulations.Following the requirements of GDPR, we updated our Privacy Statement, which you can access by clicking on the link below: Privacy Policy.