DÉKÁNI UTASÍTÁS


Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar (Debrecen, 2020. május 5.) 

Tisztelt Hallgatók!

Megjelent a 2019/2020-as tanév tavaszi szemeszteri vizsgaidőszak szabályairól szóló (félév végi számonkérések, veszélyhelyzeti vizsgáztatás) Dékáni utasítás (Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 2020. május 5.)

Itt elérhető: Dékáni_utasítás_2020.05.05._DEÁJK_félév végi számonkérések_szabályzata

 


Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar (Debrecen, 2020. április 21.) 

Tisztelt Hallgatók!
Megjelent a 2019/2020-as tanév tavaszi-nyári záróvizsga időszak szabályairól szóló Dékáni utasítás (Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 2020. április 21.)

Itt elérhető: Dékáni_utasítás_2020.05.04._egységes szerkezetben_ZV_szabályzat

Sikeres vizsgázást és jó egészséget kívánok!

Szikora Veronika
dékán


Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar (Debrecen, 2020. április 15.) 

A Debreceni Egyetem tanulmányi és vizsgaszabályzatának sajátos szabályairól veszélyhelyzetben című Rektori utasítás tartalmazza – a Debreceni Egyetem Szenátusának utólagos jóváhagyásig ideiglenes formában – az ideiglenes Tanulmányi és vizsgaszabályzatot, amely előírásokat tartalmaz a Debreceni Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzat eltérő és kiegészítő alkalmazásához a távolléti oktatás során. A fenti Rektori Utasítás (ideiglenes TVSZ) 1. pontjának felhatalmazása alapján az Állam- és Jogtudományi Kar az alábbiakban részletezettek szerint állapítja meg kari ideiglenes szabályzatát és eljárásrendét a 2019/2020-as tanév tavaszi szemeszterében alkalmazott oktatási módszerekről, eljárásokról, az oktatói és hallgatói tevékenységek szervezéséről, a követelmények teljesítésének módjáról, idejéről, oly módon, hogy a hatályos szabályoktól eltérő és/vagy azt kiegészítő szabályok a szövegben dőlt és félkövérrel szedett formában vannak kiemelve. 

Az ideiglenes TVSZ kari mellékletében leírtak a TVSZ kari mellékleteinek veszélyhelyzet időtartamára vonatkozó részét képezik. 

 

Mellékletek:

Updated: 2020.08.05.


Dear User!

 

The University of Debrecen considers the protection of personal data and the information provided to be of paramount importance. We hereby inform you that the University of Debrecen has reviewed its processes and incorporated the requirements of GDPR into his own data management and data protection activities, which entered mandatory on may 25,2018. The personal data of the users has been carefully handled by the University of Debrecen, it complies with the applicable data management regulations.Following the requirements of GDPR, we updated our Privacy Statement, which you can access by clicking on the link below: Privacy Policy.

I have read, understand and agree to terms.